ViA15: nieuwe wegen

Leidingen verleggen en ruimte maken voor wegenbouw

Om de wegen rondom Arnhem vlotter en veiliger te maken, besloten Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland om de A15 en A12 te verbreden. En de A15, vijftien kilometer door te trekken. In de periode 2019 tot en met 2022 levert Vitens hieraan een bijdrage. Senior projectleider Lars Visser: “Waar nu onze leidingen liggen, komt straks de snelweg. We moeten op ongeveer 30 punten onze leidingen verleggen. Om zo ruimte te maken voor de verplaatsing van de A15 en de verbreding van de A12 en A15. De eerste aanpassing, aan de Hengelderweg in Zevenaar, gaat binnenkort van start.”

De eerste projecten waren de verplaatsing van een kolossale drinkwaterleiding. Visser: “Dit is goed gegaan. De planning van alle betrokken partijen werd naast elkaar gelegd. Om zo te zorgen dat de werkzaamheden op elkaar waren afgestemd. Er moest ruimte in de grond gemaakt worden voor de nieuwe wegdelen. Verschillende partijen verlegden daarom hun leidingen en kabels: Gasunie de hoofdgasleidingen, Liander elektriciteitskabels, Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen én Vitens de kilometerslange drinkwaterleidingen. Bij al deze werkzaamheden zorgden we ervoor dat onze klanten konden rekenen op kwalitatief en betrouwbaar drinkwater.”

Lars Visser
Senior projectleider Lars Visser: "Alle werkzaamheden worden in een kort tijdsbestek afgestemd met veel verschillende partijen en dus belangen. Samen moeten we elkaar daarin zien te vinden."

Nog twee deelprojecten te gaan

ViA15 bestaat voor ons uit vier deelprojecten. Visser over de eerste twee: “De verlegging van een drie kilometer lange drinkwatertransportleiding tussen het Pannerdensch Kanaal en Didam is voltooid. Deze leiding transporteert water van Arnhem naar de Achterhoek.” De andere twee deelprojecten gaan over het aanpassen van plekken waar de waterleidingen onder de toekomstige snelweg doorlopen.

Stakeholdermanagement is cruciaal

Bij de Hengelderweg in Zevenaar maken we een tunnel van 250 meter onder de A12. Langs de A12 verplaatsen we daarnaast meer dan 500 meter leiding. Wat het in totaal een verlegging van bijna een kilometer maakt. Visser: “Vanuit Vitens zijn we met z’n vieren dagelijks druk bezig om te zorgen dat alles wordt voorbereid. En klopt in de uitvoering van de verleggingen. Wat dit project zo speciaal maakt is het stakeholdermanagement. Alle werkzaamheden worden in een kort tijdsbestek afgestemd, met veel verschillende partijen en dus belangen. Samen moeten we elkaar daarin zien te vinden.”

Zonder samenwerken komen we nergens

Bij een groot project met zoveel betrokken partijen, is communicatie met de omgeving een must. Daarom staat er op de website van opdrachtgever Rijkswaterstaat een projectpagina met meer gedetailleerde informatie. “En we werken met alle partijen samen op de bouwplaats. Maar ook met de omwonenden. We communiceren als één partij, zorgen dat de website op orde is en hebben een schadeloket dat dient als aanspreekpunt”, aldus Visser. “Daarnaast informeren we de omgeving gericht over mogelijke hinder.”