Waterhardheid

Hardheid 10,5 °dH (gemiddeld)

Zeer zacht
Zacht
Gemiddeld
Vrij hard
Hard

Dit watertype is gemiddeld.

Hardheid drukken we uit in Duitse graden hardheid (ºdH). Dit geeft de hoeveelheid kalk en magnesium in water aan. Hoe meer calcium of magnesium er in het water zit, hoe harder het water is. De hardheid per productiebedrijf kan sterk verschillen. Dit komt door bijvoorbeeld door de bodemopbouw, grondwaterstroming en landbouw.
Het kraanwater van Vitens is dan ook echt een natuurproduct. Elk water is uniek door de eigen lokale bodemsamenstelling.

Kijk voor meer details naar de reinwaterrapportages

Zuurgraad 7,88 (neutraal)

Te laag
Laag
Neutraal
Hoog
Te hoog

De pH-waarde geeft aan hoe zuur het water is. Neutraal water heeft een pH van 7. Hoe zuurder het water, hoe lager de pH-waarde. Hoe basischer hoe hoger de pH-waarde. Basisch is het tegenovergestelde van zuur. Vissen zijn gevoelig voor de pH-waarde in het water. Vraag hierover advies bij de speciaalzaak als je een aquarium met vissen hebt.

Grondwater

Vitens gebruikt voor de productie van drinkwater grondwater. Grondwater is van nature goed beschermd tegen verontreinigingen. Bovendien heeft het een constante temperatuur van ongeveer 10 graden. Dit maakt grondwater tot een ideale bron voor de drinkwatervoorziening.

Ceintuurbaan

Naam kraanwater: Deventers Diep

In de stedelijke omgeving van Deventer-Noord ligt drinkwaterwinning Ceintuurbaan. Jaarlijks wint Vitens hier 2,2 miljoen m³ drinkwater op een diepte van 100 meter beneden Normaal Amsterdams Peil (NAP). Hiermee voorziet zij inwoners in de noordelijke helft en het centrum van Deventer dagelijks van vers, betrouwbaar en lekker drinkwater.

Leeftijd, kwaliteit en smaak

Het oudste water viel zo’n 1.000 jaar gelden als regen. Het is gedurende al deze jaren natuurlijk gezuiverd door de bodem. Voordat het uit de kraan komt wordt het gefilterd. Dit heldere water is zuurstofrijk en daardoor smaakt het lekker fris. Het kraanwater van Vitens is een natuurproduct, uniek door de lokale bodem. Het drinkwater voldoet aan de allerhoogste en strengste kwaliteitseisen en behoort tot het beste kraanwater van de wereld. Er komt als het ware mineraalwater uit de kraan.

Bron en gebied

Het grondwater in dit gebied is goed beschermd door de Drenteklei. Maar grondwaterbronnen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden voor de toekomst. Denk aan het gebruik van wegenzout en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Vitens houdt de drinkwaterwinning daarom altijd scherp in de gaten en beschermt wingebieden tegen vervuiling. Daarbij kijkt Vitens ook vooruit, want de bronnen moeten ook in de toekomst schoon en veilig blijven.

Water uit lokale bron