Legionella preventie tandarts

WIP-richtlijn: zorg voor schoon water!

Volgens de WIP-richtlijnen heeft u als tandarts of mondhygiënist een zorgplicht om schoon drinkwater te leveren.

Wat is het probleem?

Stilstaand water leidt tot vorming van biofilm aan de binnenkant van uw leidingen van de behandelunit en kan tot uitgroei van bacteriën leiden, zoals E-coli, Streptococcen, Pseudonomas en Legionella. Tijdens bedrijfstijden is er voldoende watergebruik, maar in het weekend of vakantieperiode staat het water langdurig stil. De meeste pathogene bacteriën voelen zich het prettigst bij lichaamstemperatuur. Water tussen 20°C en 50°C vormt een extra risico op bacteriegroei. Daarnaast is de vorming van biofilm afhankelijk van het leidingmateriaal. Kunststof is op termijn gevoeliger voor biofilmvorming dan koper. Kunststof is een veelgebruikt materiaal bij tandartsstoelen.

Wat is het risico?

Het water uit de behandelunit komt in contact met de slijmvliezen van de mond-keelholte van de patiënt en kan worden doorgeslikt. Geproduceerde aerosolen worden ingeademd door patiënt en mondzorgkundig team. Gecontamineerd water uit de behandelunit is dus een potentieel risico op besmetting voor patiënten en het mondzorgkundig team. Uw drinkwater kan dus ongemerkt sterk verontreinigd zijn met bijvoorbeeld legionellabacteriën. Bacteriën die u niet ziet maar wel in staat zijn zowel u als uw cliënten te besmetten.

De oplossing

Hoe weet u of uw drinkwater echt schoon is? Er is maar één manier om daar achter te komen: professioneel wateronderzoek. Vitens Solutions en haar partners kunnen u volledig bijstaan bij het bewaken, beheren en controleren van de kwaliteit van het water. In no-time heeft u betrouwbare uitslagen en het noodzakelijke uitsluitsel! Een betaalbare praktische oplossing waarbij u voldoet aan alle gestelde eisen en u patiënten en personeel de hoogste mate van veiligheid biedt.
Patiƫnt op tandartsstoel