Mijn Droogteschade

Sinds kort hebben we een eigen droogteschadeportaal!
U heeft direct inzicht in uw gegevens.

Herziening Mander

In 2010 heeft Vitens het waterwingebied Manderheide gesloten en de onttrekking verplaatst naar het al bestaande waterwingebied Manderveen. Daardoor is de droogteschade rond de waterwinning Mander gewijzigd. 

De werkgroep water Mander (namens de agrariërs) en Vitens hebben aan de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) gevraagd om een nieuwe schaderegeling op te stellen.

 

 

Over welke periode wordt een vergoeding voor droogteschade uitgekeerd? 

ACSG bepaalt de nieuwe droogteschade bedragen vanaf 2010 tot en met 2017 en adviseert hoe de jaarlijkse vergoeding bepaald moet worden. Het advies van ACSG gaat dus over de periode 2010 t/m 2017 en over de toekomst.

Status herziening Mander

ACSG heeft in 2018 een ontwerp-advies uitgebracht over de hoogte van de droogteschade vergoeding. In de inspraak zijn zienswijzen ingebracht van grondgebruikers. Deze zijn door ACSG behandeld en beantwoord in een definitief advies van ACSG. Het definitieve advies is verschenen op 30 september 2021.

Meer informatie over de adviesprocedure vindt u op de website van ACSG.

Uit te keren vergoedingen

Vitens heeft in 2018 een voorschot uitgekeerd over de periode 2010 t/m 2017 op basis van voorlopige berekeningenDaarin zijn eventueel eerder uitgekeerde bedragen verrekend. 

In het bestaande ‘oude’ schadegebied heeft Vitens jaarlijks schadevergoeding uitgekeerd op basis van de bestaande schaderegeling.

Op basis van het definitieve advies van ACSG, zal Vitens de overeenkomsten verzenden voor de nog uit te keren bedragen. Dit betreft:

  •    over de periode 2010 t/m 2017: eventuele nabetalingen plus wettelijke rente (planning medio januari 2022).

  •    over de periode 2018 t/m 2020: schade vergoedingen minus eventueel eerder uitgekeerde bedragen plus wettelijke rente (planning verzending eind februari 2022).

 

Vergoeding droogteschade 2021
De vergoeding van droogteschade over het groeiseizoen 2021 wordt door ons opgepakt zodra de periode 2010 t/m 2020 is afgehandeld. Dit zal naar verwachting in het voorjaar 2022 zijn.

De Werkgroep Water Mander

De Werkgroep Water Mander bestaat uit agrariërs die namens het gebied met ACSG en Vitens hebben overlegd over de nieuwe schaderegeling.

Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.