Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

Terug naar overzicht

Opnieuw kookadvies Gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland

Opnieuw kookadvies Gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland

UPDATE 14 september 2021 - Vitens geeft opnieuw een kookadvies af voor gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland. Dit betekent ook dat het nog geldende kookadvies voor sommige huishoudens in gemeente Losser van kracht blijft. Wij realiseren ons dat dit erg vervelend is voor onze klanten. Vitens werkt hard om de kleine hoeveelheid bacteriën nog uit het water te krijgen en treffen daarvoor met spoed rigoureuze maatregelen.

Continue controle van de drinkwaterkwaliteit
Wij doen geen concessies aan de kwaliteit van ons drinkwater. Daarom controleren wij deze voortdurend. De afgelopen periode hebben we meerdere dagen achter elkaar géén sporen van bacteriën aangetroffen en bleken de maatregelen effectief. Helaas is in de laatste controle vandaag een zeer lage hoeveelheid enterococcen gevonden. Wij zijn extreem voorzichtig en daarom geven wij opnieuw een kookadvies af. Want ook al gaat het dit keer om een minimale hoeveelheid enterococcen, we willen met alle zekerheid kunnen zeggen dat er geen bacteriën meer in het drinkwater zitten.

“Wij vinden het heel erg vervelend dat wij opnieuw een kookadvies moeten afgeven aan onze klanten. Wij begrijpen dat het aanzienlijke impact heeft op de thuissituatie bij onze klanten. Maar wij staan voor de kwaliteit van ons drinkwater en doen er momenteel echt alles aan om zo snel als mogelijk weer schoon en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren”, Hester Latenstein van Voorst, Manager Netbeheer en Levering.

Vitens werkt met spoed aan nieuwe maatregelen
Voor nu geldt er een kookadvies voor de gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland. Ondertussen zijn wij heel hard bezig om maatregelen te treffen om het water weer van die kwaliteit te laten zijn die klanten van ons mogen verwachten. Wij bouwen met spoed een extra installatie in ons systeem en de reeds opgestarte werkzaamheden worden voortgezet om het leidingnet grondig op te schonen. De installatie doodt eventuele bacteriën voordat het water het leidingnet in gaat. Tegelijkertijd worden de infrastructuur en het drinkwaterreservoir nogmaals grondig gereinigd. Dit gaat enkele dagen duren. Zolang geldt in ieder geval het kookadvies.

Maatregelen om het probleem te verhelpen

  • Wij plaatsen een extra installatie om eventuele bacteriën te doden in het drinkwater
  • Wij spoelen de leidingen en reservoirs extra grondig schoon
  • Wij testen continu de kwaliteit van ons drinkwater

Oorzaak
Het vermoeden dat de bron van de besmetting in een van onze drinkwaterreservoirs zit, klopt nog steeds. Dat drinkwaterreservoir is dan ook nog steeds buiten bedrijf gesteld. Wij zijn druk bezig met de werkzaamheden.

Informatie voor klanten
Wij doen er alles aan om onze klanten goed te informeren. Naast een e-mail, berichten op social media en informatie op onze website ontvangen de betreffende klanten in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland woensdag een kaartje in de bus over het kookadvies.

Meer informatie:

Veelgestelde vragen

Bekijk de actuele status en exacte locaties van deze storing

UPDATE 10 september 2021 – Het kookadvies voor de regio Oldenzaal, De Lutte, Losser en omstreken (waaronder een klein deel van Dinkelland) is opgeheven, op een klein aantal huishoudens na. Dat betekent dat klanten hun kraanwater voor consumptie niet langer drie minuten hoeven te koken. De betrokken klanten zijn hierover geïnformeerd.

Groen licht

Een dag eerder dan verwacht kwamen de testresultaten binnen die lieten zien dat er geen enterococcen en E. coli bacteriën meer in het drinkwater zitten. Het water is dus weer volledig veilig om te drinken.

Vermoedelijke oorzaak

De afgelopen dagen heeft Vitens hard gewerkt om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Vermoedelijk zit de bron van de besmetting in een van onze drinkwaterreservoirs. Deze is dan ook buiten bedrijf gesteld en wordt de komende periode grondig geïnspecteerd, gereinigd en bemonsterd. Pas als de kelder weer gegarandeerd veilig is, wordt deze in bedrijf genomen.

Klanten informeren

Vitens heeft alle klanten per e-mail op de hoogte gesteld. Ook via social media en lokale radio worden klanten geïnformeerd over het opheffen van het kookadvies.

UPDATE 9 september 2021 - Het kookadvies voor de regio Oldenzaal, De Lutte, Losser en omstreken wordt opnieuw verlengd in ieder geval tot en met zaterdag 11 september. We werken hard om de kleine hoeveelheid bacteriën nog uit het water te krijgen.

Vooruitgang
Uit de meest recente testresultaten blijkt dat er geen E. coli meer is in het waterreservoir Tankenberg. Wel zien we nog een zeer minimale hoeveelheid bacteriën op een klein aantal andere locaties in het leidingnetwerk.. Dit komt doordat het schone water nog verder door het leidingnetwerk moet doorspoelen. We reinigen de leidingen extra op de plekken, waar we de bacterie nog in minimale hoeveelheden aantreffen.

Waarom verlenging?
De bacteriën uit ons leidingnet krijgen kost helaas meer tijd dan verwacht. We willen met alle mogelijke zekerheid kunnen zeggen dat er geen bacteriën meer in het drinkwater zitten, omdat we als drinkwaterbedrijf geen enkel risico met de gezondheid van onze klanten nemen. De uitslagen van de meest recente tests verwachten we op zaterdag.

Wat doet Vitens om het probleem te verhelpen?

  • We blijven de waterleidingen schoonspoelen.
  • En nemen continu een groot aantal tests af in de omgeving om de kwaliteit te monitoren.

UPDATE 8 september 2021: Vitens werkt nog steeds hard aan het oplossen van het kookadvies in Oldenzaal, De Lutte, en Losser en omstreken. Doeke Schippers, Manager Winning & Zuivering bij Vitens, vertelt welke werkzaamheden Vitens op dit moment uitvoert. Luister het radio-interview op RTV Oost.

Luister vanaf minuut 10

Schippers: "We vinden nu een minimum hoeveelheid bacteriën in het water. Daardoor is het ook heel moeilijk om te zoeken wat nou de echte oorzaak is." We doen ons best om deze storing zo snel mogelijk te verhelpen. Meer informatie en de actuele status van deze storing kunt u vinden op waterstoring.nl.

 

UPDATE 7 september 2021 - Woordvoerder Vitens geeft toelichting op verlenging van het kookadvies in regio Oldenzaal tijdens radio-interview op RTV Oost.

Luister vanaf 3.40 uur    

 

UPDATE 6 september 2021 19:52 uur - Het kookadvies voor de regio Oldenzaal, De Lutte, Losser en omstreken wordt verlengd in ieder geval tot en met donderdag 9 september. We werken hard om de kleine hoeveelheid bacteriën nog uit het water te krijgen.

Waarom verlenging?
Uit de resultaten van onze tests blijkt dat er minder, maar nog steeds een zeer kleine hoeveelheid van de eerder aangetroffen bacteriën (E. coli en enterococcen) in het drinkwater aanwezig is. Omdat het drinkwater nu niet aan onze hoge vereisten voldoet, blijft het kookadvies van kracht. Het kookadvies wordt met 2 dagen verlengd, omdat deze tijd nodig is voor het uitvoeren van nieuwe tests en de analyse van de monsters. De uitslagen verwachten we op donderdag.

Wat doet Vitens om het probleem te verhelpen?

  • We blijven de waterleidingen en reservoirs schoonspoelen. Voor de reiniging van het reservoir hebben we een gespecialiseerd bedrijf ingezet;
  • We nemen een groot aantal tests af in het aangegeven gebied om de kwaliteit van het drinkwater te monitoren;
  • We zoeken actief naar de oorzaak van het probleem.

Waterkwaliteit testen
We nemen continu een groot aantal tests af in de regio om de kwaliteit van het drinkwater te monitoren. We testen op allerlei plekken in ons leidingnetwerk, zoals in het leidingnet, bij het reservoir op de Tankenberg en uit de kraan bij onze klanten thuis. Het laboratorium van Vitens onderzoekt het drinkwater op duizenden stoffen. Daarmee is kraanwater het best gecontroleerde voedingsmiddel in Nederland. 

Het kookadvies werd op donderdag 2 september afgegeven nadat E. coli en enterococcen waren aangetroffen in het drinkwater.

 

UDPATE 6 september 2021 - We zijn hard aan het werk met het reinigen van onze waterreservoirs op Tankenberg. Om weer goed, kwalitatief water te kunnen leveren, nemen we dagelijks monsters af bij dit waterreservoir. Zodra we meerdere goede monsteruitslagen hebben, kunnen we het kookadvies opheffen. Het kookadvies blijft voor nu van kracht. We begrijpen dat dit ontzettend vervelend is. Onze excuses voor het ongemak.

 

UDPATE 3 september 2021 - Het kookadvies voor de 26.000 huishoudsens in Oldenzaal, De Lutte, Losser en omgeving blijft tot dinsdag van kracht. Dat betekent dat deze klanten het kraanwater voor consumptie drie minuten moeten blijven koken. Vitens werkt hard om het leidingnetwerk weer helemaal schoon te maken. Na het reinigingswerk nemen we watermonsters om te controleren dat de bacteriën verwijderd zijn.

Veelgestelde vragen

Servicewater

Totdat het water weer helemaal aan de kwaliteitsnormen voldoet, voorziet Vitens een gerichte groep kwetsbare klanten van servicewater die (bijna) geen mogelijkheid hebben om het water te koken. Mensen met een lage weerstand lopen een kleine kans op maag- en darmklachten.

Wij informeren onze klanten zodra het kookadvies niet meer geldt.

 

2 september 2021 – Drinkwaterbedrijf Vitens heeft tijdens reguliere controles van het drinkwater een lichte verontreiniging met E. coli en enterococcen aangetroffen in het leidingnetwerk. Omdat Vitens geen risico wil nemen met de gezondheid van haar klanten is er een kookadvies afgegeven voor drinkwater dat gebruikt wordt voor consumptie. Het gaat om 26.000 huishoudens in delen van Oldenzaal, Losser, de Lutte, de Poppe, Mekkelhorst, Deurningen, De Essen, Heemse, Overdinkel, Puntbeek, Linderbeek, Glane en Rossum.

Waarom dit kookadvies?

Vitens doet er alles aan om de beste kwaliteit drinkwater aan haar klanten te leveren. Het water wordt daarom 365 dagen per jaar gecontroleerd. Ondanks dat er een lage concentratie van de bacteriën is aangetroffen, wordt er geen risico genomen. Mensen met een lage weerstand lopen een kans op maag- en darmklachten.

Wat raden wij klanten aan te doen?

Het kookadvies geldt voor water dat gebruikt wordt voor consumptie. Klanten kunnen gewoon douchen, in bad gaan of de wc doorspoelen met het water. Voor drinkwater dat gebruikt wordt om te drinken of te koken geldt het volgende:

  • Kook het kraanwater drie minuten in een pan of fluitketel voordat het wordt gebruikt. Daarna is de bacterie niet meer aanwezig en is het water veilig om te drinken.
  • Dit geldt voor het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, tandenpoetsen en voor het bereiden van uw maaltijden.

Wat kan er mogelijk gebeuren indien een klant het drinkwater niet kookt?

Er bestaat een zeer kleine kans dat de klant last krijgt van zijn maag of darmen. Bij klachten raden wij onze klanten aan om contact op te nemen met hun huisarts. De GGD is op de hoogte van deze situatie.

Maatregelen vanuit Vitens

Vitens neemt monsters om de kwaliteit van het water te controleren. We spoelen ons leidingnetwerk door. Na het reinigingswerk nemen we nogmaals monsters af om te controleren dat de bacteriën verwijderd zijn. Wij informeren onze klanten zodra het kookadvies niet meer geldt.

200.000 monsters van bron tot kraan

Dagelijks zijn circa 25 Vitenscollega’s op pad om monsters te nemen; in totaal zo'n 200.000 per jaar. Zij nemen monsters van bron tot kraan. Het laboratorium van Vitens onderzoekt de monsters op een groot aantal chemische en biologische parameters. Het gaat om duizenden stoffen. Daarmee is kraanwater het best gecontroleerde voedingsmiddel in Nederland.

Bekijk de actuele status en exacte locaties van deze storing

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.