Vitens saneert laatste restjes lood uit leidingen

Vitens brengt de laatste restanten lood uit het leidingnetwerk in kaart. Die worden vervolgens zo snel mogelijk vervangen.

Te veel lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid. Daarom controleert Vitens zijn leidingnetwerk op restanten van loden leidingen. Klanten krijgen daarnaast advies over waterleidingen binnenshuis. Daarvoor zijn huis- of pandeigenaren zelf verantwoordelijk.

Klein percentage

Het hoofdnetwerk van Vitens is volledig loodvrij. Vanaf 1960 is het verboden om loden waterleidingen aan te leggen. Vanaf de jaren tachtig tot ongeveer 2005 heeft Vitens het overgrote deel van het leidingnetwerk vervangen. De laatste restanten lood zitten in een klein percentage van zogenoemde aansluitleidingen. Dat zijn de leidingen waarop klanten zijn aangesloten.

Aansluitleidingen zijn relatief klein. Er bestaan nog exemplaren van lood omdat deze vroeger niet opgeschoond konden worden. Bijvoorbeeld doordat bewoners hiervoor geen toestemming gaven. Of doordat de leidingen onbereikbaar waren. Vitens neemt opnieuw contact op om deze leidingen zo snel mogelijk te vervangen.

Is kraanwater nog veilig?

Kraanwater is veilig en betrouwbaar. Vitens controleert de kwaliteit van het drinkwater continu. Volgens de Drinkwaterwet mag er maximaal tien microgram lood per liter in het drinkwater zitten. Vitens hanteert een streefwaarde van maximaal vijf microgram lood per liter. In de realiteit zit het waterbedrijf daar ruim onder: het gehalte lood is lager dan één microgram per liter. Kleine percentages lood komen ook voor in de lucht en in allerlei producten zoals voedingsmiddelen, medicijnen, kookgerei en speelgoed.

Wat u zelf kan doen

In oude huizen van voor 1960 kunnen loden leidingen aanwezig zijn. U wordt geadviseerd om deze leidingen te laten vervangen. Lood in uw drinkwater is een risico voor uw gezondheid. Huis- en pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de leidingen binnenshuis. Meer informatie over wat u kunt doen als u thuis loden leidingen hebt, staat op onze servicepagina over loden leidingen.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.