Waardevolle reststoffen uit grondwater

Bij het zuiveren van grondwater haalt Vitens allerlei stoffen uit het water. Ooit waren dit afvalstoffen die Vitens geld kostten, maar sinds enkele jaren hergebruikt Vitens deze stoffen, die van grote waarde blijken voor plant en dier. En ze leveren geld op, wat helpt om de prijs van kraanwater zo laag mogelijk te houden.

Alexander Laarman, business development manager, noemt methaan als eerste voorbeeld. ,,Bij het zuiveren van water pompen we lucht in het water, waardoor dit bruist. Hierbij komt methaan vrij. Dit bevat een hoge Co2-voetafdruk, maar we hebben ontdekt dat methaan ook omgezet kan worden in energie. Dus vangen we de methaan af. Hierdoor kunnen we 40% van de waterwinlocatie in Spannenburg van eigen energie voorzien.”

IJzer voor fruittelers

Bij het beluchten klontert ijzer samen. Dit is vervolgens makkelijker uit het water te filteren. Ook ijzer blijkt nuttig te zijn, bijvoorbeeld voor de baksteenindustrie. ,,En in samenwerking met onder andere de Wageningen Universiteit hebben we ontdekt dat een specifiek ijzer ook goed is voor bijvoorbeeld de fruitteelt, waar nu veel chemisch ijzer wordt gebruikt. We leveren nu veel natuurlijk ijzer aan telers in de Betuwe.”

1.000 vrachtwagens kalk

Jaarlijks haalt Vitens wel 1.000 vrachtwagens kalk uit het water in de vorm van korrels. Per locatie verschillen de korrels van grootte. Klein is ideaal voor landbouwgrond, de grote korrels zijn goed voor kippen die dankzij kalk eieren kunnen leggen. Ten slotte levert ook het ontkleuren van het water een waardevolle stof op: humus. Ook dit is goed voor bodem en dieren. ,,Door humus uit water te winnen, zijn we in één klap een van de grootste humusproducenten van de wereld geworden.” Met de waardevolle reststoffen richt Vitens zich met name op de agrarische sector, legt Laarman uit. ,,Dat is een sector die wil verduurzamen, en wij kunnen hen daarbij helpen. Dat levert ook weer een schonere bodem op, en dus schoon grondwater. We hebben dus een gemeenschappelijk belang.”

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.