Hardheid 8,1 ºdH (gemiddeld)
Zeer zacht
Zacht
Gemiddeld
8,1
Vrij hard
Hard

Dit watertype is gemiddeld.

Hardheid drukken we uit in Duitse graden hardheid (ºdH). Dit geeft de hoeveelheid kalk en magnesium in water aan. Hoe meer calcium of magnesium er in het water zit, hoe harder het water is. De hardheid per productiebedrijf kan sterk verschillen. Dit komt door bijvoorbeeld door de bodemopbouw, grondwaterstroming en landbouw.
Het kraanwater van Vitens is dan ook echt een natuurproduct. Elk water is uniek door de eigen lokale bodemsamenstelling.

Kijk voor meer details naar de reinwaterrapportages.

Zuurgraad 7,84 (neutraal)
Te laag
7,84
Te hoog

De pH-waarde geeft aan hoe zuur het water is. Neutraal water heeft een pH van 7. Hoe zuurder het water, hoe lager de pH-waarde. Hoe basischer hoe hoger de pH-waarde. Basisch is het tegenovergestelde van zuur. Vissen zijn gevoelig voor de pH-waarde in het water. Vraag hierover advies bij de speciaalzaak als je een aquarium met vissen hebt.

Drinkwaterproductielocatie: Weerseloseweg

Naam kraanwater: Weerselose

Aan de rand van Enschede ligt drinkwaterwinning Weerseloseweg. Jaarlijks wint Vitens hier 1,5 miljoen m³ grondwater. Het water wordt in Losser gewonnen. Ook komt hier water uit Wierden en Hengelo binnen. Vanuit Weerselo distribueert en transporteert Vitens het drinkwater naar grote reinwaterkelders in het centrum van Enschede.

Leeftijd, kwaliteit en smaak

Het oudste water viel zo’n 500 jaar gelden als regen. Het is gedurende al deze jaren natuurlijk gezuiverd door de bodem. Voordat het uit de kraan komt wordt het gefilterd. Dit helder water is zeer zuurstofrijk en smaakt het daardoor lekker fris. Kraanwater van Vitens is een natuurproduct, uniek door de lokale bodem. Het drinkwater voldoet aan de allerhoogste en strengste kwaliteitseisen en behoort tot het beste natuurlijke kraanwater van de wereld.

Bron en gebied

Grondwaterbronnen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden voor de toekomst. Denk aan het gebruik van wegenzout en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Vitens houdt de drinkwaterwinning daarom altijd scherp in de gaten en beschermt wingebieden tegen vervuiling. Daarbij kijkt Vitens ook vooruit, want de bronnen moeten ook in de toekomst schoon en veilig blijven.