Watermeter

Elk jaar moet u de meterstand aan ons doorgeven. Deze stand leest u af van de watermeter. Op deze pagina geven wij u meer uitleg over de watermeter.

Watermeter

Daar waar wij water leveren, zit meestal ook een watermeter van ons. Elk jaar moet u de meterstanden op deze meter aan ons doorgeven. Zo kunnen we u een goede rekening voor uw waterverbruik sturen. We geven hier meer uitleg over de watermeter.

  • De watermeter
  • Waar vindt u de watermeter
  • Soorten watermeters

De watermeter

Een watermeter meet de hoeveelheid water die wordt gebruikt. De cijfers laten zien hoeveel water verbruikt is. Dit wordt gemeten in kubieke meters (m³). Eén m³ water = 1.000 liter water.

Wij gebruiken twee typen meters:
Snelheidsmeters: Deze meet doordat de snelheid van het water een turbine doet draaien.
Volumemeters: Deze houdt het verbruik bij door een vastgestelde hoeveelheid water te meten door een piston die in een meetkamer draait.

Hoe meer water u nodig heeft, hoe groter de watermeter. Dit wordt bepaald door de QN waarde. Dit is de gemiddelde hoeveelheid water die per uur door een watermeter gemeten kan worden. Dit wordt ook wel leveringscapaciteit genoemd. Voor de meeste woningen is een watermeter met een leveringscapaciteit van 2.5m³ per uur voldoende. Heeft u een grotere meter nodig? Overleg dan met uw loodgieter of installateur. Deze kan u hier goed over adviseren.

De komende jaren gaan wij de snelheidsmeters vervangen voor volumemeters.

Waar zit de watermeter

De watermeter zit meestal waar de waterleiding uw huis binnenkomt. We noemen dit de hoofdaansluiting. Dit is vaak in de meterkast bij de elektriciteit- en gasmeter.

Zit de watermeter niet in de meterkast? Kijk dan op deze plekken:

  • In een put achter de voordeur.
  • Onder een kruipluik.
  • In een kelder.
  • In een meterput in de tuin.
  • In de toiletruimte/ badkamer.
  • In de centrale ruimte. Dit is vaak het geval wanneer u in een flat woont.

Kunt u de watermeter echt niet vinden? Neem dan contact met ons op.

Soorten watermeters

Vitens gebruikt de volgende watermeters:

Type 1: Ronde zwarte watermeter, met ruitenwisser tegen condens. Het meternummer vindt u boven het glaswerk. U geeft alleen de witte cijfers op het zwarte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vijf cijfers.

Type 2: Ronde, witte watermeter met een blauw klepje. Het meternummer vindt u boven het cijfertelwerk. U geeft alleen de witte cijfers op het zwarte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vier cijfers.

Type 3: Ronde, koperkleurige watermeter met een blauwe klep. Het meternummer vindt u in de rand om het glaswerk. U geeft alleen de witte cijfers op het zwarte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vijf cijfers.

Type 4: Bolvormige, koperkleurige watermeter. Het meternummer vindt u boven het glaswerk. U geeft alleen de zwarte cijfers op het witte telwerk door. De stand bestaat uit maximaal vier cijfers.

Warm tapwatermeter: Woont u in Duiven of Utrecht? Dan heeft u mogelijk ook een (warm-)tapwatermeter. Warm tapwater is drinkwater dat meestal met restwarmte van energiebedrijven wordt opgewarmd. Dit tapwater wordt geleverd door het energiebedrijf.

Afhankelijk van waar u woont, betaalt u dit aan uw energieleverancier. De meterstanden geeft u zowel aan Vitens als aan uw energieleverancier door.

Afbeeldingen

Type 1
Type 2
   
Type 3
Type 4
   
Warm tapwatermeter
Tapwatermeters.