Vitens Vastgoed

Vitens zet regelmatig gronden en gebouwen in de verkoop als ze niet meer bedrijfsmatig kunnen worden ingezet. Deze gronden en de veelal bijzondere gebouwen willen wij op een verantwoorde wijze een nieuw leven geven. Online kunt u nu kennis maken met deze objecten. 

Heeft u belangstelling dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. Vul het belangstellingsformulier in en stuur deze, onder vermelding van de locatie, naar Vastgoed.Vitens@vitens.nl
Wij nemen uw gegevens op in onze belangstellendenlijst en zodra het verkoopproces start nemen wij contact met u op.

Klik op de categorieën hieronder om de gronden en gebouwen te zien die te koop staan of op termijn in de verkoop komen en die reeds verkocht zijn.
 


Meer informatie
Wanneer komt er een object in de verkoop?

Als objecten geen rol meer vervullen in het proces “van bron tot kraan”. Met andere woorden: als Vitens het object niet meer nodig heeft voor de waterproductie.

Wat is de planning van de verkoop van het object?

Doordat het proces voorafgaand aan de voorbereiding tot verkoop relatief veel tijd kost, is het niet mogelijk om een planning af te geven. Een object kan bijvoorbeeld niet verkocht worden als deze nog in een waterwingebied ligt. Als u zich inschrijft via het belangstellendenformulier, ontvang u een e-mail zodra het verkoopproces start.

Kan ik een rondleiding krijgen/ bezichtigen?

Zodra de verkoop van start gaat, worden er bezichtigingsdagen georganiseerd

Wat is de vraagprijs van het object?

De prijs is afhankelijk van de marktwaarde op het moment van verkoop. Er wordt bij de verkoop geen vraagprijs gehanteerd.

Waarom wordt er in het belangstellingsformulier gevraagd naar mijn plannen voor het object?

In de gesprekken met de gemeente die plaats vinden voorafgaand aan de verkoop, worden de ideeën van belangstellenden meegenomen om de haalbaarheid van deze plannen bij de gemeente te verkennen.

Wat is het vervolg als ik de plannen verder heb uitgewerkt en een bieding heb gedaan?
De plannen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria waaronder de inpassing in de omgeving, de inpassing van duurzaamheid en het innovatieve karakter van het plan. Vitens beoordeelt deze aspecten en geeft aan elk criteria een weging om tot een totaalscore te komen. Deze totaalscore wordt vergeleken met totaalscores van de overig ingediende plannen om de uiteindelijke gunning te onderbouwen. Informatie over de criteria wordt opgenomen in de verkoopinformatie.
In welke fase krijg ik bericht?
Als u zich inschrijft via het belangstellendenformulier, ontvang u een e-mail zodra het verkoopproces start.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement