Duurzaam omgaan met drinkwater

Duurzaam omgaan met drinkwater

Wat kunt u doen?

Bedenk maatregelen om duurzaam om te gaan met water, vooral in extreem droge perioden. Op lange termijn kan de watervraag verminderd worden door waterbesparende maatregelen op te nemen in nieuwbouwplannen. Vitens heeft voorbeeldteksten geschreven, die u kunt gebruiken in uw omgevingsvisie.

Waarom duurzaam omgaan met drinkwater?

De extreme weersomstandigheden die we de afgelopen jaren zien, leggen een enorme druk op het watersysteem. Bovendien blijven de bevolking en economie groeien. De laatste zes jaar steeg het drinkwaterverbruik in het voorzieningsgebied van Vitens met liefst 7,5 procent. Als deze lijn wordt doorgetrokken, ligt de drinkwatervraag in 2040 30 procent hoger dan nu.

De oplossing op lange termijn ligt niet in het vergroten van vergunningen of het produceren van meer drinkwater. Dat leidt namelijk tot een groter ruimtebeslag van onze waterwinningen en meer verbruik van drinkwater. En het is niet duurzaam. Op de lange termijn moet het watersysteem in Nederland op de schop. En kunnen we veel drinkwater besparen door verschillende soorten water te gebruiken in huis, zoals regenwater en huishoudelijk afvalwater. Maar op de korte termijn moet ook de manier waarop we met drinkwater omgaan veranderen.

Waarom is voorzien in genoeg drinkwater een uitdaging?

De watervraag stijgt. Dit komt onder andere door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Vooral piekverbruik op extreem warme dagen zorgt ervoor dat we soms extra zuinig moeten zijn op drinkwater. Lees hoe Vitens anticipeert op de groeiende watervraag.

Meer informatie over duurzaam omgaan met drinkwater

Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie is dan ook zo helder als het product dat we leveren: in 2030 willen we dat elke druppel duurzaam is. Dat doen we niet alleen. Lees meer over hoe we samen elke druppel duurzaam maken.

Wie doet wat?

Als gemeente staat u dicht bij inwoners. Daarom speelt u een belangrijke rol in de communicatie naar inwoners. U kunt bijvoorbeeld voorlichting geven over zuinig omgaan met drinkwater. Vitens ziet ook kansen voor waterbesparing aan de hand van verduurzaming in nieuwbouw. Door rekening te houden met de inrichting van stedelijke gebieden, voorkomt u droogte- en hittestress. Op die manier verbruikt u minder energie en drinkwater.