Boerhaar - Diepenveen

Uitbreiding en vernieuwing

Over het project

Over het project

In Overijssel is bijna geen reservecapaciteit aan drinkwater. Dit betekent dat het lastig is om tijdens warme en droge periodes bij alle mensen voldoende drinkwater uit de kraan te krijgen. Dit lossen we nu op door de waterdruk te verlagen. Daarnaast moeten we noodgedwongen meer grondwater oppompen op plekken zoals Boerhaar. Om dit te kunnen doen, plaatsen we vier nieuwe winputten. Met de nieuwe winputten kunnen we in totaal 1,15m3 grondwater per jaar uit de grond halen.

Wat gaat er gebeuren?

Salverda Bouw voert dit project uit voor Vitens. Het project bestaat uit twee delen:

1. Vier nieuwe winputten plaatsen in Boerhaar. September 2023 – april 2024
2. Vernieuwing van de productielocatie in Diepenveen. Start: september 2023 – april 2025

Salverda begint in september 2023 met het boren van de winputten. Tegelijkertijd start de vernieuwing van onze productielocatie in Diepenveen. De winputten moeten klaar zijn in april 2024. Hierna stoppen we tijdelijk met werkzaamheden in het winveld in verband met het broedseizoen en de zomer. De werkzaamheden in Diepenveen lopen wel door. Na de zomer in 2024 gaan we verder en sluiten we de winputten aan op onze productielocatie in Diepenveen. Als alles volgens planning verloopt kunnen we meer drinkwater maken voordat de warme en droge periode in 2025 begint. Dit zorgt voor extra reservecapaciteit in Overijssel. Het water van de zuiveringslocatie in Diepenveen gaat naar Salland en Deventer.

Salverda Bouw werkt voor een groot deel met elektrisch materieel en gereedschap. De werkzaamheden worden daardoor stiller en duurzamer uitgevoerd. In de bouwapp kunt u de bouw volgen en vragen, opmerkingen of klachten tijdens de bouw doorgeven. Download hier de bouwapp.

In balans met de omgeving

We doen er alles aan om invloed van de grondwaterwinning op de omgeving te voorkomen. Dit is niet alleen een belangrijk doel van Vitens, maar ook een wettelijke verplichting die wij moeten naleven.

Het wateraanvoerplan is er op gericht om de invloed van de waterwinning te compenseren. Dit maken we in samenwerking met het waterschap. Onderzoeksbureau Aveco de Bondt onderzocht de mogelijke invloed van de grondwaterwinning op de gebouwen. De maatregelen en onderzoeken lichten we toe op bewonersavonden. Daarnaast bespreken we de uitkomsten met de Waterwerkgroep. Deze groep vertegenwoordigt de omgeving.

We houden de mogelijke invloed van de grondwaterwinning in de gaten met peilbuizen. Peilbuizen meten de stand van het grondwater. Eind augustus 2023 zijn er in samenspraak met de omgeving extra peilbuizen geplaatst. Met de toevoeging van deze peilbuizen op ons huidige meetnetwerk kunnen we het effect van toekomstige winning goed monitoren. In het online portaal Lizard vindt u de metingen van de peilbuizen bij u in de buurt.

Wat doet Vitens nog meer?

We zijn niet alleen op zoek naar meer drinkwater maar ook naar hoe we met zijn allen meer drinkwater kunnen besparen. Iedereen thuis kan een steentje bijdragen door minder drinkwater te gebruiken. Ook kijken we samen met bedrijven hoe zij drinkwater en water uit een rivier of de grond kunnen besparen. Dit alleen is niet voldoende. We hebben niet de luxe om overal drinkwater te maken en moeten de bronnen die we al gebruiken goed benutten. De vraag naar drinkwater is te hoog en we moeten nú aan de slag zodat iedereen vandaag en in de toekomst voldoende drinkwater heeft. 

We houden graag contact

Voor vragen over dit project, kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers Jessica Zoethout en Hugo de Jong via: boerhaardiepenveen@vitens.nl.

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van dit project via de nieuwsbrief.