Eemdijk

Over het project

Over het project 

Om voldoende drinkwater te kunnen blijven maken moet Vitens meer water uit de grond halen. Drinkwaterbedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. De provincie Utrecht onderzocht samen met Vitens op welke plekken in de provincie dit het best kan worden gedaan.

Dit onderzoek bestond uit een studie met een grondwatermodel waarbij voor de hele provincie Utrecht het effect van een grondwaterwinning is berekend. Vervolgens is gekeken naar de effecten op de omgeving. Uit dit onderzoek kwam dat een extra grondwaterwinning van drie miljoen kuub in Eemdijk weinig effect heeft op de omgeving. Naast Eemdijk zijn ook andere gebieden in Utrecht uit dit onderzoek naar voren gekomen. Deze gebieden zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht.

Op dit moment maakt Vitens in Eemdijk 5 miljoen kuub drinkwater per jaar. Deze capaciteit willen we verhogen met 3 miljoen kuub drinkwater per jaar. Om dit te kunnen doen onderzoekt Vitens:   

1. Welke plek is het meest geschikt om nieuwe winputten te maken?
2. Welke plek is het meest geschikt om een nieuw productiebedrijf te bouwen?
3. Waar kunnen leidingen worden aangelegd?
4. Wat zijn de effecten op de omgeving?

In balans met de omgeving

Vitens maakt een waterwinning met zo min mogelijk impact op de omgeving. De onderzoeken naar hoe we dat het best kunnen doen zijn in volle gang. We onderzoeken de bodem in Eemdijk door onder andere grondwaterstanden te meten in peilbuizen en bodemonderzoek met elektromagnetische metingen. Een groot voordeel in Eemdijk is dat in de ondergrond dikke kleilagen aanwezig zijn. Deze kleilagen zorgen ervoor dat er nagenoeg geen effect van de grondwaterwinning is op het maaiveld.

Bent u nieuwsgierig naar de grondwaterstanden bij u in de buurt? In het online portaal Lizard Viewer vindt u de metingen.

Samen met u

We vinden het belangrijk om u goed mee te nemen in onze onderzoeken en voortgang zodat u weet wat er speelt. De onderzoeken en de vergunningsaanvraag kan een paar jaar duren. Tijdens deze periode informeren we u over de voortgang via onze website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Voor vragen over dit project, kunt u contact opnemen met Marc Botermans via eemdijk@vitens.nl of 06-57 51 86 61. Meld u hier alvast aan voor de nieuwsbrief. We verwachten in het najaar van 2024 de eerste nieuwsbrief te versturen. 

Wat doet Vitens nog meer?

We zijn niet alleen op zoek naar meer drinkwater maar ook naar hoe we met zijn allen meer drinkwater kunnen besparen. Iedereen thuis kan een steentje bijdragen door minder drinkwater te gebruiken. Ook kijken we samen met bedrijven hoe zij drinkwater en water uit een rivier of de grond kunnen besparen. Waterbesparing alleen is niet voldoende. We hebben niet de luxe om overal drinkwater te maken en moeten de bronnen die we al gebruiken goed benutten. De vraag naar drinkwater is te hoog en we moeten nú aan de slag zodat iedereen vandaag en in de toekomst voldoende drinkwater heeft.