Fikkersdries

Vernieuwing zuiveringsinstallatie

Over het project

Drie deelprojecten

Het project Fikkersdries bestaat uit 3 deelprojecten:

1. Vernieuwing zuiveringsinstallatie Fikkersdries
2. Nieuwe transportleiding voor drinkwater
3. Zoektocht naar meer drinkwater op locatie én in de omgeving

Wat gaan we doen?

1. Vernieuwing zuiveringsinstallatie Fikkersdries

We vernieuwen en verduurzamen een deel van de zuiveringsinstallatie op locatie Fikkersdries in Driel. Hiermee zuiveren we straks meer water dan we nu doen. Zo groeien we mee met de stijgende vraag naar drinkwater.

Hoe we dit gaan doen, bespreken we met de omgeving, belangengroepen en de overheid*. De bedoeling is om in 2024 te starten met de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie voor het maken van drinkwater. We willen de zuivering in 2026 in gebruik nemen.

2. Nieuwe transportleiding voor drinkwater

We leggen in 2024 een nieuwe transportleiding aan om het drinkwater beter in de provincie Gelderland te kunnen verdelen. Hierdoor verbeteren we het netwerk van drinkwaterleidingen. We kunnen zo het drinkwater beter omleiden of verdelen bij storingen, droogte en plaatselijk dreigend water te kort.

De nieuwe leiding loopt van de zuivering Fikkersdries naar het drinkwaterreservoir Hoekelum (bij Ede). We zijn in gesprek met de betrokken grondeigenaren en de overheid*.

3. Zoektocht naar meer drinkwater op locatie én in de omgeving

Vitens onderzoekt twee oplossingen om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren aan inwoners van de provincie Gelderland. Dit doen we op hetzelfde moment én in overleg met de overheid en omgeving.

Korte termijn oplossing - uiterlijk 2027

Vitens onderzoekt hoe we de bestaande bronnen bij Fikkersdries kunnen uitbreiden. Met een bron bedoelen we de plek waar we grondwater oppompen om drinkwater van te maken.

Lange termijn oplossing - na 2030

Vitens onderzoekt ook de mogelijkheid om water te halen uit de grond bij Winssen-Slijk-Ewijk. We gebruiken dit grondwater om drinkwater van te maken. Dit gebied is door de provincie Gelderland aangewezen als mogelijke bron voor 6 miljoen m3 water per jaar.

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken de volgende onderdelen om te beoordelen of de oplossingen haalbaar zijn.

1. De opbouw van de bodem
2. De kwaliteit van het grondwater
3. De effecten op landbouw, leefomgeving, bebouwing en natuur

Deze 3 onderdelen worden ook gevraagd in de verplichte Milieu Effect Rapportage. Dit is een rapport dat we moeten indienen bij het aanvragen van een vergunning.

We vinden het belangrijk dat alle buurtbewoners en andere belanghebbenden weten wat er in hun omgeving gebeurt. Daarom delen we graag actief de onderzoeken en uitkomsten met u. Meld u aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar: fikkersdries@vitens.nl.

*Met de overheid bedoelen we: gemeente Overbetuwe, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland.

Globale planning

2023
  • Donderdag 8 juni, inloopavond voor mensen die in de buurt van onze zuiveringslocatie Fikkersdries wonen
  • Aanvraag vergunningen voor de bouw van de zuivering
2024
  • Beoogde start bouw nieuwe zuiveringsinstallatie Fikkersdries
  • Beoogde start onderzoeken extra drinkwaterwinning
  • Aanleg transportleiding Fikkersdries-Hoekelum
2026
  • In gebruik name nieuwe zuivering