Fikkersdries

Uitbreiding drinkwaterwinning en nieuwbouw zuiveringsinstallatie

Over het project

Drie deelprojecten

Het project Fikkersdries bestaat uit 3 deelprojecten:

1. Vernieuwing zuiveringsinstallatie Fikkersdries
2. Onderzoek naar mogelijkheden uitbreiding waterwinning Fikkersdries
3. Aanleg nieuwe transportleiding voor drinkwater

Wat gaan we doen?

1. Vernieuwing zuiveringsinstallatie Fikkersdries

We vernieuwen en verduurzamen een deel van de zuiveringsinstallatie op locatie Fikkersdries bij Driel. Hiermee kunnen we straks meer drinkwater maken dan we nu doen. Zo groeien we mee met de stijgende vraag naar drinkwater. De werkzaamheden vinden volledig plaats op het bestaande terrein van Vitens. Op dit moment lopen de benodigde procedures.

Planning: We hopen in 2024 met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Het doel is om in 2026 de nieuwe zuiveringinstallatie in gebruik te nemen.

2. Onderzoek mogelijkheden uitbreiding waterwinning Fikkerdries

Vitens is in het najaar van 2023 gestart met verschillende onderzoeken om te kunnen bepalen of- en zo ja hoe, we de huidige grondwaterwinning bij Fikkersdries kunnen uitbreiden. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om effecten te voorkomen.

Planning: november 2023 – voorjaar 2024: onderzoek voor het opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit is de voorbereiding op een Milieu Effect Rapportage.

3. Nieuwe transportleiding voor drinkwater

We leggen in 2024 een nieuwe leiding aan om het drinkwater beter te kunnen verdelen in de provincie Gelderland. Hierdoor verbeteren we het netwerk van drinkwaterleidingen. We kunnen met de nieuwe waterleiding het drinkwater beter omleiden of verdelen bij storingen, droogte en plaatselijk watertekort.

De nieuwe leiding loopt van de zuivering Fikkersdries naar het drinkwaterreservoir Hoekelum (bij Ede). We zijn hierover in gesprek met de betrokken grondeigenaren, gemeenten, waterschap en provincie.

Planning: start aanleg waterleiding in 2024.

Heeft u een vraag over één van deze drie deelprojecten, neem dan contact ons via fikkersdries@vitens.nl. Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van dit project via de nieuwsbrief.