Nieuw productiebedrijf

Bouw nieuw drinkwaterproductiebedrijf Hammerflier

Als het na zorgvuldig onderzoek mogelijk blijkt te zijn om de waterwinning in het Hammerflier te verruimen naar 5 miljoen kubieke meter per jaar, moeten de gebouwen en installaties van het productiebedrijf Hammerflier worden vernieuwd. Deze nieuwe zuiveringsinstallatie wordt dan gebouwd naast (ten noorden van de huidige gebouwen) en wordt duurzaam ingepast in het landschap.

Hoewel er nog geen definitieve zekerheid is of de drinkwaterwinning in het Hammerflier kan worden verruimd, hebben met de direct omwonenden van de productielocatie wel eerste gesprekken plaatsgevonden over de eerste ontwerpen.

Het proces rondom de bouw van het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf komt in een versnelling zodra uit de onderzoeken blijkt dat uitbreiding van de waterwinning in het Hammerflier mogelijk is. Uiteraard worden direct omwonenden en de omgevingspartijen hierbij nauw betrokken. Ook moet voor de bouw het bestemmingsplan worden aangepast. Hierover is nog geen besluit genomen.

Luchtfoto Hammerflier
Productielocatie in 2020

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar, 06-22279011 of via hammerflier@vitens.nl.