Hammerflier

Onderzoek uitbreiding productielocatie

De vraag naar drinkwater stijgt. Vitens en de provincie Overijssel hebben daarom samen afgesproken om op verschillende plekken in Overijssel te kijken naar mogelijkheden om meer win- en reservecapaciteit van drinkwater te realiseren. Dit om te voorkomen dat er binnen enkele jaren een drinkwatertekort ontstaat. Hammerflier is één van de gebieden in Overijssel waar mogelijk de drinkwatering kan worden verruimd.

Contact

Voor vragen over het project Hammerflier kan u contact opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar, 06-22279011 of via hammerflier@vitens.nl.

Inloopspreekuur

Iedere eerste donderdag van de maand is er een inloopspreekuur in het Wit Kerkje aan de Geerdijk van 16:00 tot 18:00 uur. Hier kunnen inwoners terecht met alle vragen omtrent de waterwinning en andere projecten van Vitens in het Hammerflier. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt gewoon langskomen