Hammerflier

Algemeen

Over het project

Hammerflier: voldoende drinkwater voor nu en later

De vraag naar drinkwater stijgt. Onder meer door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en bedrijven. Maar ook door klimaatveranderingen: langere periodes van droogte en hitte. Vitens en de provincie Overijssel hebben daarom samen afgesproken om op verschillende plekken in Overijssel te kijken naar mogelijkheden om meer win- en reservecapaciteit van drinkwater te realiseren. Dit om te voorkomen dat er binnen enkele jaren een drinkwatertekort ontstaat.

Het Hammerflier is één van de gebieden in Overijssel waar mogelijk de drinkwaterwinning kan worden verruimd. Vitens heeft hier een vergunning voor het winnen van maximaal 5 miljoen kubieke meter water per jaar. Daarvan wordt op dit moment 1,6 miljoen daadwerkelijk gewonnen. De provincie Overijssel en Vitens willen de winning echter niet zomaar verruimen. Er zijn onafhankelijke bureaus ingeschakeld die zorgvuldig in kaart gaan brengen welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken de onderzoeksbureaus welke mogelijkheden er zijn om eventuele effecten te voorkomen.

Klik hier naar een uitlegfilmpje van RTV Oost over de noodzaak om meer drinkwater te winnen in Overijssel. Vragen over de projecten en drinkwaterwinning in het Hammerflier? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar: hammerflier@vitens.nl.