Waag

Onderzoek naar mogelijkheden oppervlaktewater

Over het project

Drinkwater voor de toekomst

De vraag naar drinkwater stijgt. De huidige hoeveelheid drinkwater die we kunnen maken is niet voldoende voor de toekomst. Dit geldt voor meerdere gebieden in Nederland. Daarom onderzoekt Vitens samen met het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland (PWN) en Amsterdam (Waternet) nieuwe bronnen om mee te groeien in de stijgende vraag naar drinkwater. We onderzoeken naar de mogelijkheid om 30 miljoen kuub oppervlaktewater te winnen uit één van de beoogde locaties in 't Gooi. Dit is het Eemmeer, Gooimeer en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Naast de zoektocht naar een nieuwe bron, onderzoeken we hoe het maken van drinkwater en het opslaan van water kan bijdragen aan het waterbeheer en de bescherming van de natuur in ’t Gooi. Het uiteindelijke doel is het creëren van een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening, ongeacht de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Samenwerking

De drie drinkwaterbedrijven werken nauw met elkaar samen waardoor we elkaar beter leren kennen én leren van elkaars kennis en expertise. Het is de bedoeling dat de 30 miljoen kuub drinkwater op één productielocatie gemaakt wordt. Vervolgens wordt het drinkwater over de drie regio's verdeeld. Een groot voordeel hiervan is dat de leidingnetten beter op elkaar moeten aansluiten.
Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken, zoals de gemeente, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en de LTO. Dit doen we om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de verschillende belangen en perspectieven. Samen kijken we naar de invloed op het waterbeheer en brengen we de natuur in kaart. Dit nemen we uiteindelijk mee in de besluitvorming van dit project.

Verkennende fase

Op dit moment zit het project in de verkennende fase. Hierbij onderzoeken we de volgende onderdelen:

  • Van welk water kan het best drinkwater worden gemaakt? Hierbij gaat het om de keuze tussen het Gooimeer, het Eemmeer of het Amsterdam-Rijnkanaal.
  • Hoe kunnen we dit oppervlaktewater zuiveren zodat het geschikt wordt om te drinken?
  • Kunnen we het gezuiverde water in de bodem opslaan als reserve voor periodes van droogte en/of slechte oppervlaktewaterkwaliteit?

Vervolgstappen

In november 2023 besloten alle drie de drinkwaterbedrijven dat we door willen gaan met het project. De komende tijd werken we toe naar een voorkeursvariant en wordt duidelijk welke bron en locatie het meest geschikt is. Als alles volgens plan gaat, dan stroomt het eerste drinkwater van deze samenwerking in 2035 uit de kraan

Wat doet Vitens nog meer?

We zijn niet alleen op zoek naar meer drinkwater maar ook naar hoe we met zijn allen meer drinkwater kunnen besparen. Iedereen thuis kan een steentje bijdragen door minder drinkwater te gebruiken. Ook kijken we samen met bedrijven hoe zij drinkwater en water uit een rivier of de grond kunnen besparen. Waterbesparing alleen is niet voldoende. We hebben niet de luxe om overal drinkwater te maken en moeten de bronnen die we al gebruiken goed benutten. De vraag naar drinkwater is te hoog en we moeten nú aan de slag zodat iedereen vandaag en in de toekomst voldoende drinkwater heeft.