Waterweetjes

Waarom gebruiken we grondwater om drinkwater te produceren?

Vitens maakt voor de productie van drinkwater gebruik van grondwater in plaats van oppervlaktewater. Jos Baars, onze specialist duurzame bedrijfsvoering, legt in dit Waterweetje uit waarom.

Zo is grondwater niet alleen goedkoper, maar ook energiezuiniger dan oppervlaktewater. Dit komt doordat het water dieper in de grond beter beschermd is tegen vervuiling als plastic en medicijnresten. Tijdens zijn reis door de bodem, wordt het water bovendien op natuurlijke wijze gezuiverd door het zand. Hierdoor hoeven wij minder intensief te zuiveren om er drinkwater van te maken.

Hergebruik van reststoffen

Andere voordeel, is dat het water door zijn reis door de bodem allerlei andere stoffen opneemt, zoals kalk, methaangas en humuszuur. Deze stoffen zijn heel nuttig. We filteren ze daarom uit het water, maar gooien ze niet weg. Het methaangas gebruiken we als energiebron, kalk wordt veevoer en het humuszuur is een biologische bodemverbeteraar voor boeren.

Wat kun je zelf doen?

In Nederland hebben we ongeveer 110 grondwaterwingebieden. Die herken je aan de blauwwitte borden. Wees in deze gebieden extra voorzichtig, door bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken in je tuin.

Heumensoord waterwingebied.

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.