Zo maakt Vitens drinkwater

Het waterleidingnetwerk van Vitens

Ons drinkwater komt vanaf onze productielocaties via ons leidingnet bij onze klanten uit de kraan. De infrastructuur van de drinkwatervoorziening is erg complex. Het liefst laten we onze leidingen dan ook zo lang mogelijk liggen. Met goede afstemming met andere netbeheerders beschermen we ons leidingnet tegen graafschade en voorkomen we overlast.

Van onze productielocaties naar jouw kraan

Vitens beheert en onderhoudt bijna 50.000 kilometer aan waterleiding in vijf provincies. Via dit leidingnet verzorgen we de distributie van drinkwater naar onze 5,8 miljoen klanten. Dit gebeurt via drie type leidingen:

  • Transportleidingen zijn grote leidingen van de waterwingebieden naar de productielocaties, of verder het voorzieningsgebied in. Op deze leidingen zijn geen klanten aangesloten.
  • Hoofdleidingen zijn de leidingen die van de productielocaties naar de klant gaan. Deze leidingen zijn vaak minder groot dan transportleidingen. Op deze leidingen zijn aansluitleidingen gekoppeld die het water naar woningen en bedrijven leiden.
  • Een aansluitleiding is de leiding die vanaf de hoofdleiding in de straat bij woningen en bedrijven binnenkomt.

Flexibele, maar stevige leidingen

Onze leidingen bestaan uit verschillende soorten materialen, zoals pvc, gietijzer en asbestcement. Bij het vervangen of aanleggen van nieuwe leidingen gebruiken we voornamelijk PVC-leidingen, dat zijn sterke leidingen met een lange levensduur. Ook werken we met PE-leidingen, een wat flexibeler kunststof dat heel sterk is en tegelijkertijd de werking van de grond goed aankan.
 

Drinkwaterleidingen achter de voordeur

De plek waar onze waterleiding een woning binnenkomt noemen wij de aansluiting. Hier zit meestal ook de watermeter, vaak in de meterkast bij de elektriciteit- en gasmeter. Een watermeter meet de hoeveelheid water die wordt gebruikt. Dit verbruik wordt gemeten in kubieke meters (m³). Eén m³ water is 1.000 liter water.

Werken aan nieuwe waterleidingen

Jaarlijks investeren we zo’n € 60 miljoen in ons leidingnet. Veranderingen in de omgeving kunnen voor Vitens reden zijn aan de waterleidingen te werken. Denk aan de komst van een nieuwe woonwijk, een binnenstad die op de schop gaat, nieuwe regels waardoor er bijvoorbeeld geen leidingen door dijken mogen lopen of gewoon door ouderdom.

Leidingen laten liggen

Het is belangrijk dat bestaande drinkwaterleidingen zo lang mogelijk blijven liggen waar ze liggen. De toenemende drukte in de ondergrond maakt het leggen en verleggen van leidingen alsmaar moeilijker. Daarnaast is het veiliger om leidingen in te grond te laten liggen. Het opgraven van leidingen vormt namelijk een risico voor de drinkwaterkwaliteit. Bovendien brengt het verleggen van leidingen grote maatschappelijke kosten en overlast voor de omgeving met zich mee.

Graafschade voorkomen door leidingen in kaart te brengen

Graafwerkzaamheden veroorzaken een derde van de lekkages in waterleidingen. Deze zijn te voorkomen als uitvoerende partijen beter weten waar drinkwaterleidingen liggen. Daarom brengen we in kaart waar onze leidingen liggen.

Goede afstemming bij graafwerkzaamheden voorkomt ook overlast voor bewoners. Lekkages in de waterleiding kunnen er namelijk voor zorgen dat bewoners geen of weinig water krijgen. Bovendien brengen lekkages veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals een zinkgat in de weg.