Precarioheffing stopt per 1 januari 2022

Op deze pagina geven wij uitleg wat dit voor u betekent.

Precarioheffing stopt

Wat is precario?
Precario is een belasting die een gemeente aan (bijvoorbeeld) een waterbedrijf kan opleggen omdat de leidingen van het waterbedrijf in gemeentegrond liggen.

  • Wat is precario?
  • Waarom stopt de precario per 1 januari?
  • Wat betekent dit voor u?

Waarom stopt de heffing van precario per 1 januari 2022?

In 2017 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen en is besloten dat precarioheffing vanaf 1 januari 2022 niet meer in rekening mag worden gebracht.

Wat betekent dit voor u?

In de drinkwaterfactuur wordt tot en met 31 december 2021 precarioheffing berekend als uw gemeente dit aan het waterbedrijf in rekening heeft gebracht.

Dit wordt nog eens extra vermeld op de periodeafrekening. Dus vanaf 1 januari 2022 betaalt u geen precarioheffing meer.