Waterontharders

Advies bij aankoop en gebruik van een waterontharder.

Waterontharder

Als u gebruik maakt of wilt gaan maken van een waterontharder moet u met een aantal zaken rekening houden. Bijvoorbeeld bacteriegroei die de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden. Elke bewerking van kraanwater kan namelijk risico’s opleveren. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen. Ook gelden er regels voor de manier waarop de ontharder is aangesloten. Wij geven hier meer uitleg.

  • Wat is een waterontharder?
  • Onderhoud en beheer
  • Regels voor Installatie
  • Overige voorwaarden

Wat is een ontharder

Een waterontharder is een stof of een apparaat waarmee de hardheid van water minder kan worden. Dit heet waterontharding.

De hardheid van water wordt bepaald wordt door de in het water aanwezige calcium- en magnesiumionen. Een waterontharder is een stof die die ionen chemisch aan zich bindt en laat neerslaan/ bezinken. Het kan ook een stof zijn die die ionen vervangt door een andere stof, bijvoorbeeld natrium. Een voorbeeld van zo'n stof is ionenwisselaarhars.

Waterontharders zijn ontstaan rond het jaar 1900. Met de techniek van ionen uitwisselen haalde men schadelijke en ongewenste stoffen uit het water, waardoor het beter drinkbaar was. Deze techniek is verbeterd in de 20e eeuw, maar wel hetzelfde gebleven.

Onderhoud en Beheer

Een ontharder wordt aan het begin van uw waterleiding geplaatst. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/ pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud kan dit er voor zorgen dat de kwaliteit van uw drinkwater slechter wordt. Een paar tips:

  • Vervang of reinig de filters op tijd om groei van bacteriën tegen te gaan. Bij een installatie op basis van ionenwisseling is het nodig om de kunsthars op tijd te regenereren. Volg hierin de instructies van de leverancier.

  • Zorg er ook voor dat u voor het terugspoelen van uw waterontharder geschikt zout gebruikt. Het is ook belangrijk dat u het zout op een hygiënische wijze aan het zoutvat toevoegt. Het zoutvat moet een passend deksel hebben zodat insecten e.d. hier niet in kunnen komen.

Regels voor installatie

Voor het plaatsen van een ontharder bestaan voorwaarden. Een paar van de regels waar u aan moet denken zijn:

  • Bij een ontharder op basis van ionenwisseling kan het water vervuild zijn door de ontharder. Dit water mag niet terugstromen in het drinkwaternet. Daarom is een terugstroombeveiliging van het type CA nodig.
  • De afvoerleiding van de installatie moet via een zichtbare onderbreking op de riolering worden aangesloten.
  • Voor ontharders met een verwisselbaar filter is een controleerbare keerklep van het type EA wettelijk verplicht.

Denk er ook aan dat een ontharder kan zorgen voor drukverlies van ongeveer 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op kranen en douche afneemt.

Overige voorwaarden

Het toestel moet voorzien zijn van een Kiwa Water Mark-certificaat (of een andere door de overheid erkende kwaliteitsverklaring) om aantoonbaar te voldoen aan de ”Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (Staatscourant 2011, nr. 11911)”.

Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet (bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of sportschool), mag de hardheid van het water niet verder verlaagd worden dan de wettelijke norm van 5,6° dH.

Voor collectieve installaties geldt dat het water periodiek moet worden bemonsterd als onthard water wordt gebruikt voor menselijke consumptie. Ook is een meetprogramma verplicht.