Automatic Meter Reading

Automatic Meter Reading

Inzicht in uw zakelijk verbruik

Met Automatic Meter Reading (slimme meter) krijgt u meer inzicht in uw waterverbruik, afnamepatroon en verbruikspieken.

Automatic Meter Reading (AMR) maakt het mogelijk om bij watermeters vanaf 15 m3/uur uw watermeterstanden op afstand af te lezen en zo uw waterverbruik te monitoren. Het systeem maakt hiervoor gebruik van het gsm-netwerk. Met de slimme watermeter zorgt u voor efficiƫnter watergebruik, kostenbesparing en een duurzamere bedrijfsvoering.

Hoe zien de meetgegevens van AMR eruit?

De monitoring bestaat uit een continue (realtime) registratie en opslag van metingen door de geplaatste meter. De meter is aangesloten op een analyzer. Deze analyzer verstuurt automatisch eenmaal per 24 uur de gegevens per sms naar Vitens. Vervolgens worden ze aan u ter beschikking gesteld. Op basis van deze gegevens kan Vitens u op maat adviseren over efficiƫnter waterverbruik.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter voor uw factuur?

Dankzij de AMR-meter wordt het drinkwaterverbruik maandelijks gefactureerd op basis van het werkelijke verbruik (m3). U hebt dus niet langer te maken met voorschotten en correcties. De door u gewenste maximale uurcapaciteit (m3/uur) wordt in ons leidingnet gereserveerd. Hiervoor betaalt u jaarlijks een capaciteitstarief. Bij overschrijding van de gereserveerde capaciteit van drie of meer dagen in een jaar wordt het capaciteitstarief in rekening gebracht dat is gebaseerd op het gemiddelde van de drie hoogste dagpieken (van vijf minuten) in een kalenderjaar.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u meer weten over de voordelen van de AMR-meter voor uw bedrijf? Neem contact op met een van onze relatiemanagers of download onze AMR-factsheet voor meer informatie over Automatic Meter Reading.