Boer zoekt water

Boer zoekt water

Christian Pot (36) is een jonge en ondernemende boer in Heemserveen, Overijssel. De afgelopen 8 jaar heeft hij niet alleen de bedrijfsvoering maar ook de drinkwatervoorziening van zijn bedrijf sterk verbeterd. Hij wil immers alleen de beste voeding voor zijn koeien en daar hoort kwalitatief drinkwater bij.

Christian woont samen met zijn vriendin Patricia op de boerderij in Heemserveen. In 2008 volgde hij zijn vader op. Voorafgaand aan de overname had hij een goed gesprek met zijn ouders, waarbij hij met de vuist op tafel sloeg en zei: ‘ik ben ambitieus en wil onze boerderij laten uitgroeien tot een groot en kwalitatief bedrijf’. Dat bleken geen loze woorden, want in de periode van 2008 tot 2016 groeide de veestapel van 90 naar 360 melkkoeien.

Eigen bron

‘Een koe drinkt gemiddeld 80 liter water op een dag. Als je dan bedenkt dat we 360 koeien en daarnaast nog jongvee hebben en ook water gebruiken voor schoonmaak, dan besef je wel dat we heel veel water gebruiken. Per jaar is dat zo’n 15.000 kuub. We maakten voorheen altijd gebruik van onze eigen bron, omdat vroeger de waterdruk van leidingwater nog wel eens te wensen overliet en we geen buffervat hadden. Het afgelopen jaar hoorde ik dat er een proef liep, waarbij Vitens wilde onderzoeken of het voor de melkproductie uitmaakt of er eigen water of Vitens water wordt gebruikt. Het leek me heel interessant om hieraan mee te doen’, aldus de gedreven Christian Pot die inmiddels met hulp van drie man personeel zijn melkveebedrijf runt.

Vitenswater

Terwijl we aan tafel zitten in de bedrijfskantine vertelt Michel Centen, Relatiemanager van Vitens verder: ‘Christian werkt met een onafhankelijke voeradviseur, deze man wist van de proef die we als Vitens bij boeren wilden verrichten en bracht ons met elkaar in contact. De proef is hier inmiddels afgerond. Er is hier geen zichtbaar verband gelegd tussen een hogere melkproductie en water van Vitens. Toch is Christian, evenals een andere boer uit de proef, vrijwel direct overgestapt van water uit eigen bron op water van Vitens’.

Christian: ‘Het water uit onze eigen bron bleek toch van een mindere kwaliteit en veroorzaakte onder andere aanslag in de drinkwatervoorziening van de dieren. Ook bleek de hardheid van ons eigen water veel lager te zijn, ten opzichte van het water van Vitens. Daarnaast zat er in ons waterreservoir altijd een slijmerige laag. Dit kan nooit goed voor mijn koeien zijn, dacht ik toen al snel’.

Aantrekkelijk

Michel: ‘Uit de proef, en de daarbij behorende drinkwatercheck, bleek dat het verschil in kosten zo klein is dat de lasten, zoals een wisselende ongeborgde waterkwaliteit en storingen aan de installatie, niet opwegen tegen de zeer geringe besparing. Het water uit de eigen bron vergt namelijk onderhoud aan onder andere de pompinstallatie, en de installatie is meer kwetsbaar voor storingen. Dit alles heeft Christian doen besluiten om te kiezen voor de zekerheid van levering en de hoge kwaliteit leidingwater van Vitens. Veel boeren denken nog steeds dat ons water duur is, maar als je alles bij elkaar optelt dan is het vaak aantrekkelijk om water af te nemen van Vitens in plaats van het zelf op te pompen’.

Meerwaarde

De proef bij boerenbedrijf Pot is inmiddels afgelopen en Christian heeft besloten te stoppen met water uit eigen bron en volledig te vertrouwen op de service van Vitens. De boer onderzocht alle voors en tegens en wil vooral de beste voeding voor zijn koeien. Christian: ‘Onderzoeken wat het beste is voor mijn koeien en met welke voeding zij de meeste melk geven, dat is mijn passie’. Hij ontdekte namelijk dat koeien die kwalitatief betere voeding krijgen, ook veel meer melk geven. En dat laatste is bedrijfseconomisch van grote meerwaarde.

Christian besluit: ‘Moderne melkveebedrijven zijn heel kostprijsbewust bezig met de voeding van de koeien. Als je relatief gaat kijken, en ziet hoe klein het aandeel drinkwater is op de totale jaarlijkse voerkosten dan kun je voor dat geld geen risico nemen’.