Waterreservoir voor uw bedrijf

De voordelen van een waterreservoir voor uw bedrijf

Hoewel de kans erg klein is, kunnen we onderbrekingen in de drinkwaterlevering niet uitsluiten. Bijvoorbeeld bij een storing of onderhoud. Natuurlijk zullen we uw bedrijf in zo'n geval zo snel mogelijk weer van water voorzien. Als uw bedrijf niet zonder drinkwater kan, dan raden wij een watervoorraad aan. Een reservoir, waarmee u minimaal 4 uur zonder water kunt overbruggen.

Kostenbesparing op uw waterverbruik

Fluctuaties in drinkwaterverbruik in uw bedrijfsproces kunnen tot hoge pieken leiden. Deze pieken bepalen de benodigde drinkwatercapaciteit. Bij klanten met een AMR-meter worden deze pieken geregistreerd en afgerekend. Naarmate de leveringscapaciteit toeneemt, neemt ook het capaciteitstarief toe. Door het gebruik van een reservoir kunnen pieken worden afgevlakt. Hiermee kunt u besparen op uw waterkosten.

Verplichte onderbreking

Om verontreiniging van het openbare drinkwaternet te voorkomen kan een onderbreking van de leidingwaterinstallatie noodzakelijk zijn (NEN 1006). We kunnen twee typen onderbrekingen onderscheiden: een drinkwaterreservoir en een proceswaterreservoir. Het water dat onttrokken wordt uit het drinkwaterreservoir dient aan de drinkwaternorm te voldoen. Het water uit de proceswatertank niet. Aan de uitvoering van de tank worden dan ook verschillende eisen gesteld.

Onderhoud en beheer van drinkwaterreservoirs

Afhankelijk van het gebruik van een drinkwaterreservoir, moet het drinkwater uit het reservoir tenminste één maal per jaar bemonsterd worden voor een analyse op koloniegetal 22 °C, coli 37, E-coli en aeromonas. Meer informatie: WB 1.4 G Beheer van Leidingwaterinstallaties.

Als het water bacteriologisch niet betrouwbaar is, dient het reservoir gereinigd te worden. Als er bacteriologisch geen afwijkingen zijn gevonden, is preventief reinigen niet noodzakelijk. Een nieuw reservoir dient voor ingebruikname te worden gereinigd: WB 2.4.3 Doorspoelen en desinfecteren van leidingwaterinstallaties - reservoirs.

Voor overige informatie verwijzen we naar het informatieblad Drinkwaterreservoir (pdf).

Uw installateur of adviseur kan u helpen bij het bepalen van de meest efficiënte grootte van het reservoir. Heeft u vragen over drinkwaterreservoirs dan kunt u contact met ons opnemen.