Langetermijnvisie infrastructuur

Onze drinkwatervoorziening staat voor grote uitdagingen. Zoals klimaatverandering, grillige gebruikspatronen, technologische ontwikkelingen, een volle ondergrond en de balans tussen kwetsbare bronnen en leefomgeving.

Al deze ontwikkelingen hebben grote impact op de infrastructuur van Vitens. Het betekent dat we investeringsbeslissingen moeten nemen voor de lange termijn, waarmee we kunnen inspelen op al die veranderingen en onzekerheden. In onze langetermijnvisie zetten we hiervoor de grote lijnen uit. Waarbij we vooral inzetten op flexibiliteit, intelligentie en duurzaamheid van de drinkwatervoorziening. 

Langetermijnvisie infrastructuur [download .PDF]

ENGLISH - Long-Term Vision on the Vitens 2020-2050 Infrastructure [download .PDF] 

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.