Naar Overzicht Hammerflier

Nieuw productiebedrijf

Vervanging van het productiebedrijf 
Op de waterwinlocatie Hammerflier wordt gekeken naar de haalbaarheid van het bouwen van een nieuw productiebedrijf. De huidige installaties die het opgepompte water zuiveren, zijn begin jaren ’90 gebouwd. Er is destijds een semipermanente opstelling gebouwd omdat het aanvankelijk een proeflocatie was. Het opgepompte water bevat op deze locatie veel stoffen, zoals ijzer. Er is daarom een uitgebreide zuivering nodig om van het grondwater goed drinkwater te maken.  De proefopstelling heeft goed gewerkt. Zo goed, dat deze nog steeds in gebruik is. Maar inmiddels is hij wel aan vervanging toe. Dan kunnen de nieuwste technieken worden toegepast en zijn de installaties weer bij de tijd.

Als eerste wordt gekeken naar de haalbaarheid. De impact op de omgeving en de risico’s, noodzaak, kosten en planning worden in kaart gebracht. Eind 2020 zal deze zogenoemde business case klaar zijn zodat Vitens in het voorjaar van 2021 een beslissing kan nemen over de voortgang van het project.

Dit project is sterk afhankelijk van het project dat over de mogelijkheid gaat om de winning uit te breiden.

Productielocatie in 2020

Voordelen van opnieuw kunnen beginnen
Door het verwachte tijdelijke karakter is er in de jaren ‘90 minder gekeken naar de inpassing van het gebouw in de omgeving. Met de mogelijkheid die zich voordoet met het bouwen van een nieuwe opstelling kan er ook meer rekening gehouden worden met de inpassing van het gebouw in de omgeving.

Het gebouw ontwerpen samen met de omgeving is essentieel. Op andere locaties zoals Vechterweerd bij Dalfsen en (wat verder weg) de nieuwe productielocatie Sijmons in Arnhem heeft Vitens al samen met de bewoners een gebouw ontworpen wat geleid heeft tot een prachtige productielocatie die in de omgeving past en waar de omgeving trots op is. Ook bij deze locatie gaat de kans zich zeker voordoen om mee te denken.

Planning
Er wordt nog onderzocht hoe dit project uitgevoerd gaat worden. Daarom is de planning nog heel globaal.  Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de streek in de tweede helft van 2021 de mogelijkheid om met Vitens om tafel te gaan om mee te denken over de inrichting van de locatie. De bouw van het productiebedrijf zal niet voor 2024 starten. Als alles vlot verloopt, kan het nieuwe bedrijf in de eerste helft van 2027 in gebruik genomen worden. Er wordt momenteel nog onderzocht of dit ook sneller kan.

Dit is de globale planning voor het project:

  • Voorbereiding: haalbaarheid onderzoeken en programma van eisen opstellen
  • Ontwerpfase: voorjaar 2021 start met schetsplannen, 2022 systemisch ontwerp (definitief)
  • Vergunningen en Aanbesteden:  2023
  • Uitvoering: start 2024, klaar 2027

Inspiratiedocument natuurinclusief bouwen

Vitens probeert meerwaarde voor de natuur te creëren bij alle bouw- en renovatieprojecten. Dat doen we op twee manieren. Als eerste hebben we een natuurbeleid waarbij natuurinclusief bouwen wordt omarmd. Dat betekent dat de natuur als integraal onderdeel wordt opgenomen in onze bouwprojecten. Als tweede proberen we ook plannenmakers, bedenkers en bouwers, zowel intern als extern, te inspireren om natuurinclusief te bouwen. Dit doen we met voorbeelden. Voorbeelden van elders, maar vooral ook veel voorbeelden van onze eigen productielocaties en waterwingebieden. Die voorbeelden hebben we gebundeld in een inspiratiedocument. 

Vitens inspiratiedocument natuurinclusief bouwen

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement