Aarding

Is het gevaarlijk als mijn elektra niet geaard is?

Ja. De aardleiding zorgt ervoor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit als er een defect is. Er kunnen riskante situaties ontstaan, ondanks het feit dat elektrische apparaten zo veilig mogelijk zijn. Is de aarding goed, dan kunnen deze apparaten niet onder spanning komen te staan. De aardleiding zorgt er namelijk voor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit.

Wanneer is aarding op de waterleiding gevaarlijk?

Altijd. Aarding via een metalen waterleiding voldeed vroeger goed. Maar door de toegenomen toepassing van (niet-geleidende) kunststof waterleidingbuizen is deze manier van aarding onbruikbaar geworden en kunnen zich levensgevaarlijke situaties voordoen.

Hoe weet ik of mijn huis goed geaard is?

Aarding is onzichtbaar. De wasmachine bijvoorbeeld blijft het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Ondeugdelijke aarding wordt pas ontdekt als er iets fout gaat. En dan is het kwaad al geschied. Het is raadzaam de aarding te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur of waarborginstallateur.

Ik woon in een oud huis, ben ik veilig?

Als u niet weet op welke wijze uw elektrische installatie is geaard, is het raadzaam deze te laten controleren door een erkende elektrotechnisch installateur of waarborginstallateur.

Ik heb toch een aardlekschakelaar?

In de meterkast vindt u de aardlekschakelaar. Deze doet niets anders dan het vergelijken van de heen- en teruggaande stroom, die moeten gelijk zijn. Is dat niet het geval, dan is er iets mis en verlaat de stroom via een verkeerde weg (bijvoorbeeld via het menselijk lichaam) de elektrische installatie. In zo'n geval onderbreekt de aardlekschakelaar direct de stroomafvoer, waardoor de spanning wordt afgeschakeld. De aardlekschakelaar zorgt voor extra bescherming in geval van een defect.

Wie is hier verantwoordelijk voor?

De huiseigenaar zelf is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren. Op www.uneto-vni.nl vindt u een overzicht van alle installateurs die bij de brancheorganisatie UNETO/VNI zijn aangesloten.

Wat is een goede aarding?

Aarding via een koperen pen. De aardleiding van de elektrische installatie is aangesloten op een speciale koperen pen (aardelektrode) in de grond. Deze pen staat door middel van een vertinde, koperen draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie. Bij een defect van een toestel of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde. Het is aan te raden om eens in de vijftien jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren door een erkend elektrotechnisch installateur, waarborginstallateur of uw energiebedrijf.

Waarom zou ik mijn aarding laten controleren?

De controle is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van (toekomstige) installateurs of elektriciens. Om te voorkomen dat zij een risico lopen is het wenselijk de controle uit te voeren. Sommige organisaties vragen om een speciale verklaring voordat zij onderhoud plegen (bijvoorbeeld bij een storing in uw woning). Deze verklaring geeft de garantie dat de controle volgens de eisen is uitgevoerd.

Wat voor verklaring is dat?

Een zogenaamde “Conformiteitsverklaring KIWA” of een ”Certificaat van de installateur”. Deze verklaring geeft u de garantie dat de controle volgens de eisen is uitgevoerd.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement