De slimme watermeter

Meer gemak en inzicht

Sommige woningen of bedrijfspanden worden door Vitens uitgerust met een slimme watermeter. Deze meter geeft ieder uur automatisch digitaal de meterstand door aan Vitens. Bijvoorbeeld in de wijk Westeinde in Leeuwarden, waar de slimme meter sinds 2019 in de praktijk wordt getest. Eind 2022 is meer bekend over eventuele grootschalige installatie van slimme watermeters.

De voordelen van een slimme watermeter op een rij:

Meer gemak
Via de slimme meter wordt de watermeterstand automatisch naar Vitens gestuurd. Dat betekent dat de klant dat niet langer zelf hoeft te doen. De klant ontvangt op normale wijze de jaarlijkse waterrekening, met de gegevens over het waterverbruik.
Sneller lekkages opsporen
De slimme meter helpt bij het sneller opsporen van een lekkage in de woning. Normaal gesproken is er gedurende de dag altijd wel een moment dat er geen water wordt gebruikt. Als er altijd water stroomt in een woning of bedrijfspand, dan kan dat wijzen op een lekkage. De slimme meter signaleert dit. Vitens stuurt in dat geval een bericht aan de bewoners, zodat ze maatregelen kunnen nemen om schade te voorkomen.
Meer inzicht in gebruik
Via de slimme meter kunnen de bewoners zien hoeveel water er per dag, per week of per maand in de woning of het bedrijfspand wordt gebruikt. Vitens doet in de wijk Westeinde een proef om vast te stellen op welke manier dat het beste werkt.
Veelgestelde vragen over de slimme watermeter
Wanneer krijg ik een slimme watermeter?
Vitens test op dit moment de slimme watermeter in meer dan 1500 huishoudens en bij diverse bedrijven. Afhankelijk van de uitkomsten van de test wordt besloten of en wanneer de slimme watermeter op grotere schaal wordt geïnstalleerd.
Wie betaalt de kosten van een slimme watermeter?
In de huidige testfase betaalt Vitens de extra kosten van een slimme watermeter. Eind 2022 is meer bekend over de verdere introductie van slimme watermeters. 
Ik woon in Westeinde in Leeuwarden en heb een vraag aan Vitens?
Woont u in de wijk Westeinde in Leeuwarden en heeft u een vraag of klacht over de slimme watermeter in uw woning? Of heeft u bezwaar tegen de slimme meter? Stuurt u dan een email aan: slimmewatermeter@vitens.nl. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, vraag of eventueel de reden van uw bezwaar. 
Hoe zit het met de privacy van gebruiksgegevens?

Vitens waarborgt te allen tijde de privacy van alle gebruiksgegevens van haar klanten. Lees voor meer informatie ons privacy statement.

Privacy statement Vitens

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement