Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Tarieven en voorwaarden

Onze tarieven kunnen ieder jaar veranderen. Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de aansluiting en levering van drinkwater.

$name

Tarieven 2021

  • Wat betaalt u?
  • Lichte verhoging in 2021
  • Precario

Wat betaalt u in 2021?
Voor 1.000 liter (1 m³) betaalt u minder dan
€ 1,- exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en btw. Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 110 m³ per jaar.


Lichte verhoging in 2021

De drinkwatertarieven stijgen licht. In 2021 betaal je € 0,70 voor 1.000 liter (1m3) drinkwater en € 45,78 per jaar voor vastrecht (inclusief 9% btw). Een gemiddeld huishouden is een paar euro duurder uit op jaarbasis dan in 2020. 

Dit komt doordat ons drinkwater steeds meer onder druk komt te staan en dat Vitens moet investeren om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg en betrouwbaar drinkwater is voor iedereen. Onze ambitie daarbij is helder: in 2030 willen we dat elke druppel duurzaam is. 

Bekijk hier meer

Precario

In een aantal gemeenten wordt precarioheffing geheven. Dit is een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening wordt doorberekend. Afhankelijk van de gemeente betalen inwoners door deze heffing meer.

Meer weten?


De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement