Tarieven en voorwaarden

Onze tarieven kunnen ieder jaar veranderen. Voor 2019 blijven de tarieven ongeveer gelijk. Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de aansluiting en levering van drinkwater.

$name

Tarieven 2019

  • Wat betaalt u?
  • Btw van 6% naar 9%
  • Precario

Wat betaalt u in 2019?
Een gemiddeld huishouden bestaat uit 2,2 personen en verbruikt 110 m³ water per jaar. Voor 1.000 liter (1 m³) drinkwater betaalt een gemiddeld huishouden minder dan € 1,- (exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en btw).


Verhoging btw tarief

Door een verhoging van het btw tarief van 6% naar 9% zal uw rekening vergeleken met 2018 iets hoger uitvallen.

Precario

In een aantal gemeenten wordt precarioheffing geheven. Dit is een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening wordt doorberekend. Afhankelijk van de gemeente betalen inwoners door deze heffing meer.

Meer weten?


De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement