Innovatie

Thema Zuiveren

Zuiveren

Drinkwater van topniveau leveren aan onze klanten op ieder moment van de dag. Blijven leveren nu en in de toekomst. Passende zuivering (robuust én flexibel) is daarin een belangrijk onderdeel: we willen kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen in de waterkwaliteit en op ieder moment even betrouwbaar drinkwater leveren. Dat begint al bij de kwaliteit van grondwater. We streven ernaar om zo efficiënt / duurzaam mogelijk te zuiveren, zodat we niet meer grondstoffen en energie gebruiken dan nodig is. Maar hiervoor hebben we wel meer fundamentele kennis nodig over hoe onze huidige zuiveringsprocessen werken en welke nieuwe zuiveringstechnologie ons ook in de toekomst kan helpen.

Thema ambassadeur

Een robuuste zuivering vormt de brug tussen winning en distributie en is de belangrijkste randvoorwaarde voor veilig en gezond drinkwater. Als Thema-ambassadeur Zuiveren vertaal ik samen met mijn collega-specialisten maatschappelijke en technologische trends naar onderzoekslijnen, nieuwe zuiveringsconcepten en oplossingen. Zelf doe ik vergaand onderzoek naar digitalisering van zuiveringen, en het duurzaam afvangen en verwerken van methaangas uit onze grondwaterbronnen.

portretfoto van Abel

Onderzoeksdoelen

Klimaatverandering dwingt ons om zuiniger om te gaan met bronnen en ons milieueffect te verminderen. Het gebruik van nieuwe bronnen zoals brak- en oppervlaktewater vereist meer kennis en biedt kansen voor technologische vooruitgang. Vergrijzing en het verlies van deskundig personeel vragen om actie om kennis te behouden, terwijl de vervuiling van bronnen onze constante aandacht vereist. Technologische innovaties en digitalisering kunnen helpen bij het oplossen van deze uitdagingen. Het IO-Thema Zuiveren richt zich op het bundelen en sturen van innovaties en onderzoek om de toekomst van zuivering vorm te geven. De volgende onderzoeksdoelen behoren bij dit thema:

  1. Door nieuwe zuiveringstechnieken toe te passen en onze bestaande processen te optimaliseren met behulp van modellen en nieuwe inzichten, streven we naar het meest efficiënte zuiveringsontwerp. De deelprocessen zijn snel, compact en gemakkelijk te beheren.

  2. Slimme monitoring en controle maken de zuivering efficiënt en stabiel, waardoor verstoringen vroegtijdig worden opgemerkt en de eindgebruiker tijdig wordt geïnformeerd. Dit vormt een intelligente keten van bron tot tap, samen met winning en distributie.

  3. Met hoogwaardige restproducten, minimaal energieverbruik en waterverlies, en een sterk verminderde methaanuitstoot levert de zuivering van de toekomst een belangrijke bijdrage aan de strategie van Vitens: “Elke Druppel Duurzaam”

  4. Door voortdurend in te spelen op nieuwe bedreigingen en kansen werkt thema zuiveren aan het zuiveren voor nu en later en biedt het thema zuiveren belangrijke input aan het realiseren van de Lange Termijn Visie “Water voor nu en Later”

Werkpakketten

Om invulling te geven aan het zuiveren van de toekomst is het thema Zuiveren opgedeeld in drie werkpakketten; Grip op Zuivering, Intelligent Zuiveren en Zuiveren voor Nu en Later.

Grip op zuivering

Doel van dit werkpakket is gericht op het ontwikkelen van fundamentele kennis over onze bestaande zuiveringsprocessen. Deze kennis wordt toegepast om onze huidige zuiveringen beter en stabieler te bedrijven, maar ook voor het ontwerpen van nieuwe, innovatieve zuiveringsprocessen.

industriele omgeving met een reactor

Intelligent zuiveren

Doel van dit werkpakket is om kansen en ontwikkelingen in de razendsnel groeiende digitalisering toe te passen binnen de waterzuivering. Samen met winning en distributie vormt de intelligente zuivering een slimme keten van bron tot tap. Hierdoor kan de zuivering inspelen op verstoringen in de winning, en kunnen verstoringen in de zuivering tijdig vertaald worden naar gevolgen voor de eindgebruiker.

Membraamfilters in een productiebedrijf

Zuiveren voor nu en later

Binnen werkpakket Zuiveren voor Nu en Later voeren we onderzoek uit dat het meest aansluit bij de lange termijn visie van Vitens. Bijvoorbeeld onderzoek naar het terugdringen van ons eigen waterverlies, onderzoek geënt op de transitie naar klimaatneutraal watermaken, en onderzoek naar het toepassen van nieuwe winconcepten.

Gele reactoren voor ontharding