Duurzaamheid

Duurzaamheid

Vitens levert een actieve bijdrage aan de verduurzaming en de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Bescherming van onze bronnen en dienstverlening naar onze klanten staan hier centraal. Zo innoveren we voortdurend om onze productie en infrastructuur te verduurzamen.

Concrete ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn het verduurzamen en verder terugdringen van onze CO2-footprint en de samenwerking met landbouwcollectieven om nitraat-uitspoeling naar het grondwater te voorkomen. We hebben verschillende innovaties toegepast om onze reststromen duurzaam en hoogwaardig in te zetten in de agrarische sector. Zo dragen we bij aan een ‘circulaire economie’ en de lokale biodiversiteit in en om onze waterwingebieden. Meer weten? Neem dan contact op met onze Manager Duurzaamheid, Joost Bouten.

 • Onze natuur

  De is onze eerste zuiveringstap en dus is van groot belang om onze grondwatervoorraden veilig te houden voor de komende generaties. Darom investeert Vitens in duurzaam terreinbeheer. Onze terreinbeheerders zijn daar dagelijks mee bezig in een van onze 103 waterwingebieden. Met meer dan 3.000 hectare land is dat een hele klus!

  Duurzaamheid.

  In onze gebieden zijn ook veel boeren actief. In enkele gevallen hebben zij last van de waterwinning. In de zomermaanden is er kans op verdroging. We doen er alles aan om dit te voorkomen. Tegelijkertijd kan Vitens ook last hebben van agrarische activiteiten, bijvoorbeeld bemesting. Dit verhardt het water waardoor er extra inspanningen nodig zijn om de waterkwaliteit te halen. Vitens helpt de boeren daarom door hun kennis te geven over de bodem en de bodemvruchtbaarheid. Zo is Vitens actief in verschillende landbouwcollectieven zoals ‘Vruchtbare Kringloop’ in de Achterhoek en de Liemers.

 • Duurzame bedrijfsvoering

  Wij zorgen ervoor dat onze impact positief is. Dat kan door reductie van onze milieu-impact maar ook door het vergroten van onze sociale of maatschappelijke impact. Zo hebben we ons energieverbruik volledig verduurzaamd met de energie van windmolens. Voor onze projecten waarbij we gebouwen bouwen of onderhouden gebruiken we duurzame materialen. Zo heeft Vitens bij Zwolle het meest duurzame productiebedrijf ‘Vechterweerd’ gebouwd. Deze heeft het predicaat ‘Excellent’ gekregen op de BREEAM score voor duurzame bouw.

 • Duurzame energie

  Vitens heeft het energieverbruik volledig verduurzaamd met de energie van windmolens. Er lopen verschillende projecten die de efficiency van onze energievoorziening verder optimaliseren.

  Duurzaamheid.

  In 2014 heeft Vitens in Spannenburg, West Friesland een geavanceerde installatie geopend die het methaan wat vrijkomt bij de waterwinning afvangt en omzet in elektriciteit. Daarmee hebben we onze CO2 footprint met bijna 30% verlaagd.

  Duurzaamheid.

  In de zomer van 2017 plaatsen we 4467 zonnepanelen. Deze gaan ons 1.100 MWh opleveren.