Waterbedrijf van de toekomst

Waterbedrijf van de toekomst

Vitens initieert en coördineert intern en extern vernieuwende grensverleggende initiatieven op het gebied van maatschappij, klant, duurzaamheid en technologie. Zo komen we tot innovatieve samenwerking met stakeholders, industrie, medewerkers en consumenten, wat leidt tot verbetering en verduurzaming van drinkwaterproductie. Zo werken we samen aan het waterbedrijf van de toekomst.

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Datagedreven watervoorziening

De ambitie van Vitens is om, gebruikmakend van innovatieve sensortechnologie en open data en modellen, een datagedreven watervoorziening te krijgen. Dit is een betrouwbaar systeem dat altijd precies levert wat nodig is: niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. Sensoren meten real-time parameters uit het waterzuiveringsproces. Ook worden er sensoren ingezet om lekken tijdig te detecteren. Grootschalig onderzoek naar sensoren en het inzetten van big data vindt plaats binnen de Vitens Innovation Playground. Daarnaast doet Vitens onderzoek naar revolutionaire waterkwaliteit analysetechnieken zoals DNA fingerprinting.

Meer weten? Neem contact op met Rik Thijssen.

Innovatieve voorbeelden:


  • Datagedreven watervoorziening

De ambitie van Vitens is om, gebruikmakend van innovatieve sensortechnologie en open data, een datagedreven watervoorziening te krijgen. Dit is een betrouwbaar systeem dat altijd precies levert wat nodig is: niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. Sensoren meten real-time waterkwaliteit en parameters uit het waterzuiveringsproces. Ook worden er sensoren ingezet om lekken tijdig te detecteren. Grootschalig onderzoek naar het gebruik van sensoren en het vergaren van real-time informatie op basis van big data vindt plaats binnen de Vitens Innovation Playground.

Voorbeeld: lekdetectiemonitor

Lekkages in het leidingnet zijn helaas onvermijdelijk. Door het inzetten van nauwkeurige sensoren en slimme data analyse software wil Vitens in de toekomst lekkages zo snel mogelijk detecteren, lokaliseren en zelfs te voorspellen. Op deze manier kan er direct ingegrepen worden en de klant worden geïnformeerd. Het leidingnet wordt hiervoor virtueel opgeknipt in kleinere hydraulische gebieden.

Voorbeeld: pro-actieve klant communicatie

In de reguliere bedrijfsvoering worden als gevolg van lekkages klanten geïnformeerd op het moment dat klanten vaak al hinder ondervinden. Onze ambitie is om in de meeste gevallen klanten te kunnen informeren voordat hij hinder gaat ervaren. Bijkomende voordeel is dan ook dat de klant zelf geen initiatief behoeft te ondernemen.

Dashboard Klanttevredenheid Afdeling Storingen.


  • Circulair ondernemen

Vanuit de gedachte dat de waterkringloop circulair is heeft Vitens de ambitie rondom haar gebieden en bronnen ook circulaire principes toe te passen. De grondstoffen die vrijkomen bij de waterzuivering kunnen lokaal weer bijdragen aan een duurzame en circulaire grondstofhuishouding. Het doel is om deze kringlopen fysiek en economisch te sluiten, terwijl we een maatschappelijke bijdrage leveren. 

Voorbeeld: humuszuur

Zo werkt Vitens samen met de agrarische sector om door middel van duurzame bedrijfsvoering drinkwaterbronnen schoon te houden. Een voorbeeld is het gebruik van humuszuur (een restproduct van de winning in het Friese drinkproductiebedrijf Spannenburg), dat wordt ingezet als bodemverbeteraar. Humuszuur vermindert de uitspoeling van meststoffen naar het grondwater. De bronnen blijven op de langere termijn zo schoner. Een ander gunstig effect is dat boeren een hogere opbrengst kunnen realiseren en tevens overmatig gebruik van middelen wordt tegengegaan.. Een echte win-win situatie.

Onze reststromen worden ook ingezet in de diervoederindustrie. Zo wordt kalk uit ontharding vermengd in kippenvoer en humuszuur in biggenvoer. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar andere toepassingsmogelijkheden.

Afbeelding kippenvoer en humuszuur.


  • Verbeterde dienstverlening door technologie

We werken contant aan betere dienstverlening en streven naar tevreden klanten die 24/7 kunnen rekenen op hoogstaand kwalitatief drinkwater en dienstverlening tegen een lage prijs. Het perfectioneren van de dienstverlening maakt Vitens onder andere waar door de inzet van technologie. Een klant hoeft in de nabije toekomst niet meer te bellen om een lekkage te melden, maar Vitens informeert de klant proactief en is al onderweg om het probleem op te lossen.

We vertellen over de waarde en kwaliteit van ons product. We bieden online service en gemak, en laagdrempelig persoonlijk contact indien gewenst. We vragen klanten continue naar feedback over onze dienstverlening.

Voorbeeld: klantcontactmonitors

De klantcontactmonitor zet Vitens in om het dagelijks contact met de klant te meten. Het gaat daarbij om het ‘hier en nu’; na klantcontact wordt er direct gemeten hoe de klant het contact heeft ervaren door middel van een vragenlijst die per e-mail gestuurd wordt of door middel van een pop up scherm op de website. Op deze manier monitort Vitens de performance en wordt de basis direct op orde gebracht. De inzichten zijn direct voor medewerkers beschikbaar zodat we verbeteringen meteen kunnen doorvoeren.


  • Samenwerking en dialoog

Kennis over drinkwater is te kostbaar om niet te delen. Vanuit deze overtuiging wil Vitens partner zijn voor partijen die betrokken zijn bij drinkwatervoorziening, waar ook ter wereld. Of het nu gaat om het garanderen van voldoende bronnen met schoon drinkwater, het verbeteren van klantervaringen of verwerken van grote hoeveelheden real-time data.

Meer weten? Neem contact op met Rik Thijssen.