Drinkwaterbedrijf Vitens zet in op versnelling duurzame drinkwaterwinning

- 6 maanden geleden bijgewerkt.

Drinkwaterbedrijf Vitens zet in op versnelling duurzame drinkwaterwinning

“Stijgende kosten en inflatie verhogen drinkwatertarief in 2024 licht”

ZWOLLE – Drinkwaterbedrijf Vitens heeft de komende jaren te maken met grote uitdagingen om voldoende en schoon drinkwater te kunnen leveren. De plannen om in de toekomst deze kerntaak te kunnen uitvoeren zijn vandaag gepresenteerd aan de aandeelhouders van Vitens. Investeren in een duurzame drinkwaterwinning voor de toekomst – het centraliseren van grotere productielocaties en een verbetering van de transinfrastructuur (streefstructuur) – is daarvoor versneld nodig.
Tijdens die Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is ook het drinkwatertarief voor 2024 vastgesteld. Voor de modelklant betekent dit zo’n 1,60 euro per maand extra, van 15,10 euro per maand in 2023 naar 16,69 euro volgend jaar. Dit als gevolg van onder andere inflatie en stijgende kosten om drinkwater uit de kraan te laten komen.

Doorkijkje naar de Algemene vergadering voor aandeelhouders
Jelle Hannema bij de  Algemene vergadering voor aandeelhouders

Duurzaam waterbeheer en drinkwatervoorziening

“De rode draad van onze investeringsopgave is om zowel op korte als op de lange termijn te voldoen aan de vraag naar kwalitatief goed drinkwater. Daarbij wil Vitens haar ecologische voetafdruk verkleinen. Dit doen we door samen te werken met partners, zoals overheden en de omgeving. Op die manier willen we water winnen in een duurzaam watersysteem”, aldus Jelle Hannema, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens.

Door klimaatverandering, economische groei en de woningbouwopgave blijft de vraag naar drinkwater onverminderd toenemen. De maakbaarheid en levering van drinkwater is en blijft de komende jaren daarom een uitdaging. “Door de toenemende complexiteit in de omgeving waarin Vitens werkt is het van belang om breder te denken en verder vooruit te kijken. Dit help ons om de keuzes van vandaag te baseren op de eisen voor een duurzame toekomst”, zegt Hannema. De maand juni was lang warm en droog, met op piekmomenten een ongekende vraag naar drinkwater. Om de toenemende vraag, nu en in de toekomst, te dempen stimuleert Vitens haar klanten om het jaar rond spaarzaam drinkwater te gebruiken. Maar ook met waterbesparing blijft de totale vraag toenemen.

Meer vergunningsruimte

Om op korte termijn de leveringszekerheid te borgen is het noodzakelijk dat er ingezet wordt op behoud van bestaande bronnen en zuiveringscapaciteit. Niet alleen huidige vergunningen uitbreiden of optimaal benutten is prioriteit, ook moet gezocht worden naar meer locaties waar drinkwater gemaakt kan worden. Dit doet Vitens op een toekomstbestendige en duurzame manier. De leveringsplicht van Vitens en de zorgplicht van provincies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samenwerking met overheden is onmisbaar om te blijven zorgen voor schoon en vers drinkwater uit de kraan.

Investeren in een duurzame drinkwaterwinning is nodig en past bij de missie van Vitens. De bruto-investeringen stijgen van 283 miljoen euro volgend jaar naar zo’n 650 miljoen euro in 2033. Vitens bouwt aan een streefstructuur voor de drinkwatervoorziening: het centraliseren van grotere productielocaties en een verbetering van het transportnetwerk. Door versneld deze streefstructuur te realiseren kan Vitens efficiënter werken en kunnen er grote stappen worden gemaakt op het gebied van beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen. Hiermee wil Vitens naar een bedrijfsvoering in gebieden waar relatief veel water te winnen is, duurzaam ingepast in het waterecosysteem. 

Drinkwatertarief 2024

Als gevolg van de inflatie en andere stijgende operationele kosten wijzigt het tarief voor 2024 licht. In dit gewijzigde tarief houdt Vitens rekening met klanten die bewust spaarzaam omgaan met drinkwater. Zo wordt het vastrecht zo laag als mogelijk gehouden. De prijs per 1.000 liter drinkwater (één kuub) wijzigt volgend jaar relatief harder dan de prijs van het vastrecht. Voor klanten ontstaat er zo een extra stimulans om wijs om te gaan met drinkwater. Verder blijft Vitens actief tips met klanten delen als het gaat om drinkwaterbesparing. 

Vorig jaar betaalde de modelklant (met een verbruik van 100 kuub, dat is het verbruik van een gemiddeld huishouden) 181,16 euro. Dat bedrag wijzigt in 2024 naar 200,23 euro per jaar. Dat betekent een wijziging van ongeveer 1,60 euro per maand. In december wordt de nieuwe belastingtarieven bekend gemaakt.

Elke druppel duurzaam

De ambitie van Vitens is helder: elke druppel duurzaam in 2030. De toekomst van de drinkwatervoorziening is sterk gekoppeld aan andere maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Het drinkwaterbedrijf staat er in die uitdaging niet alleen voor. Vitens wil en kan dit alleen sámen met overheden en de omgeving doen. Ook volgend jaar blijft Vitens investeren in die samenwerking. Niets doen, of nu niet schakelen naar de hoogste versnelling betekent dat Vitens in de nabije toekomst op momenten mogelijk niet aan haar wettelijke leveringsplicht van drinkwater kan voldoen.


Over Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Wij leveren dagdagelijks en de klok rond drinkwater van topkwaliteit aan 5,9 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Onze ambitie is in 2030 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Dat is vastgelegd in onze strategie Elke druppel duurzaam in 2030.
---
Voor meer informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerders van Vitens op 088 884 7444 of een e-mailtje te sturen naar mediarelaties@vitens.nl.