- 5 maanden geleden bijgewerkt.

Drinkwatertarieven 2023 hoger door stijgende kosten en duurzame investeringen

Vitens heeft de prijs voor drinkwater voor 2023 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 kost 1.000 liter (1m3) drinkwater € 0,85. In 2022 was dit € 0,72. Het vastrecht per jaar is in 2023 € 54,50. Dit was in 2022 € 47,96. Daarnaast wordt er door de overheid de Belasting op Leidingwater (BoL) geheven. In 2022 is de BoL € 0,39 per 1.000 liter. De BoL voor 2023 wordt medio december bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat een huishouden met een verbruik van 100.000 liter in 2023 totaal ongeveer € 178,00 betaalt, dit is ongeveer € 20,00 per jaar meer (inclusief vastrecht, BTW en BoL).

Bloeiende heide met ondergaande zon

Net als andere drinkwaterbedrijven ziet Vitens de kosten voor het oppompen, zuiveren en distribueren van drinkwater toenemen. Dit komt door de inflatie, veroorzaakt door de sterk gestegen energieprijzen, materiaal- en loonkosten en de extra voorzieningen die Vitens moet treffen om de gevolgen van de extreme weersomstandigheden structureel op te kunnen vangen.

Investeren in de toekomst

Als publieke onderneming, zonder winstoogmerk, stelt Vitens alles in het werk om de drinkwaterprijs betaalbaar te houden. Vitens is echter ook verantwoordelijk voor de levering van drinkwater aan consumenten en bedrijven op de lange termijn. Dat laatste vraagt om forse investeringen in de uitbreiding van de drinkwaterwinning. Er wordt geïnvesteerd in de vernieuwing en verbetering van waterzuiveringsinstallaties, opslagreservoirs en pompstations en in distributienetwerken en slimme watermeters. De vraag naar water is de afgelopen jaren sterker gestegen dan de productiecapaciteit. Daarom moeten de beschikbare reserves voor de drinkwaterwinning ook uitgebreid worden. Dat is belangrijk als een buffer in het geval van extreme weersomstandigheden en grotere vraag naar drinkwater, zoals we afgelopen zomer hebben ondervonden.

Bespaartips

Het afgelopen jaar is alles duurder geworden. Vitens geeft klanten met bespaartips adviezen hoe de drinkwaterrekening zo laag mogelijk kan blijven. De douche en de wc zijn bijvoorbeeld grootverbruikers waar veel water bespaard kan worden. Op de website staat een rekentool waarmee klanten een inschatting van hun termijnbedrag met de nieuwe tarieven kunnen maken. Ze kunnen zelf hun termijnbedrag aanpassen, mocht dat nodig zijn.

Als klanten denken de kosten niet te kunnen betalen, kunnen ze contact opnemen met Vitens en zoeken we samen naar een passende oplossing.