- 2 maanden geleden bijgewerkt.

Hoe snel stroomt het grondwater in Epe?

Samen met iFlux hebben we een nieuw meetnetwerk met speciale sensoren opgezet rondom onze winning in Epe. Met de sensoren meten we de snelheid en richting van de grondwaterstromen. Dit helpt ons om de bodem en het grondwatersysteem beter te begrijpen en de effectiviteit van de infiltratievijver in kaart te brengen.
Bos met een aantal meetpunten voor het grondwater

Een complexe bodem

De opbouw van de bodem bepaalt de richting en snelheid van het grondwater. Het water zoekt de weg van de minste weerstand. Hoe grover de bodem, des te makkelijker stroomt het water. Zo stroomt water een stuk makkelijker door grote korrels zand dan door klei.

Lokaal weten we nooit precies hoe de ondergrond eruitziet. Rondom onze winning in Epe komt dit doordat de Veluwe een stuwwal is uit de ijstijd. Door de kracht van het ijs zijn verschillende bodemlagen en afzettingen samengedrukt en ten opzichte van elkaar verschoven. Wanneer je een stap opzijzet, kan de bodemsamenstelling onder je voeten er al heel anders uitzien. Dit maakt het lastig om te bepalen welke kant en hoe snel het grondwaterwater stroomt.

Grondwaterstromen meten met de sensoren van iFLUX

De sensoren van IFLUX hangen in peilbuizen met kleine gaatjes. Hier stroomt het water doorheen. De sensoren registreren dit en verzenden de data naar een dashboard. Met deze informatie kunnen wij het effect van onze winning en de aangelegde infiltratievijver preciezer in kaar brengen. Ook kunnen we de waterkwaliteit beter waarborgen. Deze informatie helpt om onze winning in Epe te optimaliseren.

De samenwerking met iFlux

iFlux is een Belgische startup die deze meettechniek heeft ontwikkeld. Op een themabijeenkomst van BodemBreed kwam een hydroloog van Vitens met hen in gesprek over de toepassing van deze techniek bij vitens. Beide partijen waren enthousiast en na vervolggesprekken is het iFLUX project in Epe van de grond gekomen. Het project wordt gefinancierd met een Europese beurs. Om voldoende data te verzamelen werken we in ieder geval tot december 2024 samen, met de mogelijkheid tot verlenging.