- 1 maand geleden bijgewerkt.

In Gelderland slaan partijen handen ineen om waterzuinig te bouwen

In Gelderland slaan partijen in de bouwsector samen met gemeenten, het waterschap, de provincie en drinkwaterbedrijf Vitens de handen ineen om waterzuinig te bouwen. Donderdag 14 maart hebben overheden, bouwbedrijven, ontwikkelaars, leveranciers en Vitens de ambitie uitgesproken om de komende tijd intensief samen te werken om waterzuinige woonwijken te realiseren.

Een groep mensen met emmers in hun handen

De vraag naar drinkwater neemt de komende jaren toe. Met de huidige capaciteit kan drinkwaterbedrijf Vitens niet aan die toenemende vraag voldoen. Waarom er nu actie nodig is lees je in dit artikel. Naast het verkrijgen van nieuwe vergunningen en uitbreiding van de productie van drinkwater zoekt Vitens op verschillende niveaus en in verschillende projecten de samenwerking op om (drink)water te besparen. Eén van die projecten is de Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland. De partijen aan die zogenoemde bouwtafel bundelen de krachten. Samen willen wij slimmer omgaan met water. Zodat we nu en in de toekomst voldoende én schoon drinkwater beschikbaar hebben en het spaarzaam gebruiken.

Vitens vindt dat het drinkwaterbedrijf een rol heeft om watervriendelijk bouwen aan te jagen, omdat Vitens het probleem van het drinkwatertekort als eerste ervaart. “Wij zien het aan het tekort aan vergunde en inzetbare capaciteit. En wij zien dat door klimaatverandering en andere ruimtelijke belangen de oplossing niet alleen ligt bij het ontwikkelen van nieuwe bronnen. Er moet ook iets aan de drinkwatervraag gebeuren. Daarom hebben we samen met Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe dit initiatief genomen”, aldus Annemieke Traag, directeur Bestuurszaken bij Vitens.

Volksgezondheid

Samen met publieke en private partners werkt Vitens aan 10 pilots voor toepassing van besparende technologie en toepassen van systemen voor het opvangen en hergebruiken van water. Voor Vitens is het belangrijk om zelf ervaring op te doen om te zien wat ervoor nodig is om watervriendelijk bouwen met waarborgen voor de volksgezondheid van de grond te krijgen.

Uit ervaring blijkt dat de technologie om water te besparen en te hergebruiken, ook in huishoudens, beschikbaar is. Het besparingspotentieel is groot, namelijk 30 tot 95 procent. Tegelijk hamert Vitens erop dat er goede waarborgen nodig zijn voor de volksgezondheid. Met duidelijke regelgeving vanuit de overheid en een businesscase met waarde voor alle betrokkenen moet het besparen van drinkwater in de nabije toekomst te realiseren zijn.

Gelderse Bouwtafel als voorbeeld

Door aan te schuiven bij de Gelderse Bouwtafel hoopt drinkwaterbedrijf Vitens op een brede coalitie van publieke en private partijen die dezelfde ambitie hebben – (drink)waterbesparing – en samen tot uitvoering over willen gaan. Met deze partijen wil Vitens de stap zetten van kleinschalige pilots naar grote projecten waarbij de volksgezondheid gewaarborgd is. De Gelderse Bouwtafel zal als voorbeeld kunnen dienen voor andere provincies.