- 4 maanden geleden bijgewerkt.

Koplopersgroep duurzaam watergebruik ziekenhuizen

Vitens, ziekenhuis Gelderse Vallei en Medisch Centrum Leeuwarden starten een koplopersgroep om kennis en ervaring over duurzaam watergebruik binnen ziekenhuizen te delen. Het doel is dat deelnemers van elkaar kunnen leren en praktische toepassingen voor waterbesparing kunnen delen.

Kamer met 2 ziekenhuisbedden
Waterbesparing in ziekenhuizen.

Tijdens de inspiratiemiddag ‘Duurzaam watergebruik ziekenhuizen’ (juni 2023) werd duidelijk dat bij veel ziekenhuizen behoefte is aan het delen van kennis over water besparen. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we elkaar inspireren en motiveren? Het voorstel om met een koplopersgroep te gaan werken, werd positief ontvangen.

Zo ziet de opzet van de koplopersgroep eruit

Doel

Kennis en ervaring delen over duurzaam watergebruik binnen ziekenhuizen (praktische toepassingen voor waterbesparing).

Voor wie?

Managers en/of medewerkers Techniek, Beheer & Onderhoud, Utilities, Watercommissie, Duurzaamheid van alle ziekenhuizen in de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland.

Thema’s

De volgende inhoudelijke thema’s dienen als leidraad voor de te organiseren bijeenkomsten:

  • stoominstallaties
  • koelwater
  • luchtbevochtiging
  • sanitair gebruik
  • diverse processen binnen laboratorium, apotheek en CSA
  • catering en schoonmaak

De ervaring leert dat niet alleen gekeken moet worden naar (drink-)watergebruik maar uitdrukkelijk ook naar water in relatie tot energiegebruik en als onderdeel van hygiënische risicobeheersing.

Organisatie

Initiatiefgroep: Vitens, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Medisch Centrum Leeuwarden.
Locatie: In overleg te bepalen plaats met flexibel en roulerend gastheer- en voorzitterschap bij de diverse ziekenhuizen.
Aantal bijeenkomsten: Twee dagdelen per jaar.
Kosten: Deelname is kosteloos. Partijen faciliteren gezamenlijk de bijeenkomsten door bijdragen in mensuren en/of ruimte met koffie en thee e.d.

Startbijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het ‘vergelijkingsoverzicht waterverbruik per bed’ centraal. Medisch Centrum Leeuwarden en Ziekenhuis Gelderse Vallei maken het vergelijk voor hun ziekenhuizen en presenteren het resultaat aan de deelnemers. Het overzicht levert mogelijk een bijdrage aan het eenvoudig onderling vergelijken van het waterverbruik. Goed om te weten is dat deze gegevens alléén gedeeld worden met de deelnemende ziekenhuizen.

Datum en locatie

Startbijeenkomst: woensdag 20 maart 2024.
Locatie: Vitens Productielocatie Soestduinen, Van Weerden Poelmanweg 2 in Soest. De bijeenkomst kan ook digitaal, via Teams, worden bijgewoond.

Aanmelden voor de koplopersgroep

Neem contact op met uw accountmanager van de afdeling Relatiemanagement om u aan te melden.