- 4 weken geleden bijgewerkt.

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing gepubliceerd

Op 24 juni heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij wordt breder gekeken naar het toekomstbestendig maken van de drinkwatersector. Dit betekent dat niet alleen de vraag naar water gedempt moet worden, ook het vergroten van het aanbod en het beschermen van de kwaliteit zijn van cruciaal belang.

Laptop met Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing
Het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing is gepubliceerd.

Het plan is een uitwerking van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' uit november 2022 die een concreet drinkwaterbesparingsdoel bevat voor consumenten en grootverbruikers. De drinkwatersector staat achter het plan van aanpak en gaat samen met alle partners aan de slag met de uitvoering ervan.

100 liter per persoon per dag

Het hoofddoel van het plan van aanpak is te komen tot een flinke drinkwaterbesparing. Het is de bedoeling dat in 2035 consumenten nog maximaal 100 liter drinkwater per persoon per dag gebruiken. Nu is dat 128 liter. Aan grootverbruikers wordt gevraagd het drinkwatergebruik met 20% te verminderen.

Gezamenlijke inspanning van vele partijen

Het ministerie van IenW heeft het initiatief genomen voor het formuleren van het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing. Daarbij is samengewerkt met veel (maatschappelijke) partijen, waaronder diverse ministeries, het IPO, VNG, gemeenten, VNO-NCW, Consumentenbond, Bouwend Nederland, Vewin, diverse overige sectorkoepels, drinkwaterbedrijven en vele anderen. Vewin (branchevereniging van drinkwaterbedrijven) ziet het plan van aanpak als een goede eerste stap. Het plan laat zien dat het behalen van drinkwaterbesparingsdoelen afhankelijk is van de inzet van veel partijen. De drinkwatersector gaat samen met de partners aan de slag met de uitvoering van het plan.

Lees het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing op de website van de Rijksoverheid.