Vitens: PFAS-verbod is noodzakelijk voor veilig drinkwater

- 10 maanden geleden bijgewerkt.

Vitens: PFAS-verbod is noodzakelijk voor veilig drinkwater

PFAS zijn schadelijke stoffen die zich ophopen in het lichaam en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat de uitstoot van PFAS omlaag gaat. Dit kan alleen bereikt worden door productie en toepassing van PFAS Europees zo snel mogelijk te verbieden.
Vitens steunt daarom het voorstel dat nu Europees voorligt om PFAS te verbieden. Dit voorstel is een belangrijke stap op weg naar een Europees verbod op PFAS.


Waarom een totaalverbod?

PFAS zit al in het hele milieu, en elke dag dat er PFAS worden gemaakt en gebruikt wordt dit meer. Blootstelling aan PFAS vindt plaats via vele routes, zoals lucht, voedsel, gebruik van consumentenproducten en (drink)water.
Met een totaalverbod op alle soorten PFAS, wordt de kraan in feite dichtgedraaid en kan het schoonmaken beginnen. Onderzoeken tonen aan dat er geen redenen zijn om bepaalde subgroepen van het verbod uit te sluiten.


Het proces

In 2024 volgt een advies van twee adviescommissies die de risico's voor het milieu en de effecten op de samenleving afwegen. Tot slot volgt een voorstel waar de lidstaten over stemmen in 2025. Het verbod kan dan in 2026/2027 in werking treden, wellicht met uitstel voor bepaalde toepassingen van 5-12 jaar.


Strenge aanpak noodzakelijk

Omdat dit nog even duurt, is naast het proces richting verbod, een strikte aanpak noodzakelijk van bestaande (industriƫle) lozingen met PFAS. Vitens vindt dat een totaalverbod op PFAS noodzakelijk is om veilig drinkwater te kunnen garanderen voor iedereen. Het bedrijf steunt daarom het voorstel dat nu Europees voorligt.