- 8 maanden geleden bijgewerkt.

Pilot wateraanvoer Notter van start

Sinds dit weekend draait een pilotproject om de grondwaterstanden in de omgeving van Notter, Rectum en Ypele structureel te verbeteren. Ruim twintig agrariërs in dat gebied hebben een plan ontwikkeld om zo veel mogelijk water vast te houden en te infiltreren. Daardoor kan droogteschade worden beperkt. Vitens heeft, samen met de provincie Overijssel een financiële bijdrage geleverd om de pilot voor wateraanvoer mogelijk te maken.
Pilot wateraanvoer Notter van start.

Met omgeving kijken naar duurzame drinkwaterproductie

Om het doel, beperken van droogteschade, te bereiken wordt gedurende de wintermaanden water vanuit de Regge in de leggerwatergang gepompt. In de detailwatergangen en eventueel laaggelegen percelen wordt water vastgehouden en geïnfiltreerd. Waar nodig kan het water met (mobiele) pompen verder op de percelen en detailwatergangen gebracht worden. “Vitens maakt in dit gebeid drinkwater voor de wijde omgeving. Deze pilot is een mooi voorbeeld van hoe Vitens samen met die omgeving wil gaan voor een duurzame productie van drinkwater. Ik ben blij dat het initiatief van de agrariërs is opgepakt en dat de pilot nu is gestart”, aldus Gerben Korten, strategisch omgevingsmanager bij Vitens.

De afgelopen jaren is het plan samen met de agrariërs verder uitgewerkt, waarna waterschap Vechtstromen een vergunning verleende. In de zomer van 2023 zijn testen gedraaid en afgelopen vrijdag 29 september is het officiële startschot gegeven. Daar waren onder andere bestuurders van de gemeente Wierden, provincie, waterschap, Vitens, LTO Noord en de initiatiefnemers / vertegenwoordigers namens de agrariërs uit het gebied Notter, Rectum en Ypelo.

De pilot duurt maximaal drie jaar.