- 4 maanden geleden bijgewerkt.

Provinciale oplossingen voor duurzaam watergebruik

Waterkoplopers Industrie Gelderland (WIG) is een gezamenlijk initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe, de Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, en waterbedrijf Vitens. Inmiddels hebben zo’n 50 bedrijven zich hierbij aangesloten. Michel Centen is accountmanager Zakelijke Markt bij Vitens in de provincie Gelderland. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project en enthousiast over de mogelijkheden: ‘Waterkoplopers Industrie Gelderland is een reactie op de groeiende vraag naar water door de industrie in deze provincie. Bedrijven erkennen de noodzaak om samen te werken aan innovatieve oplossingen om water te besparen.’

Michel Centen, Accountmanager Gelderland
Michel Centen, Accountmanager Gelderland.

Een van de opvallende aspecten van WIG is de onderlinge samenwerking door het delen van eigen ervaringen. Centen: ‘WIG laat zien dat wanneer overheden, waterbedrijven en andere bedrijven samenwerken, dit een goede methode is om een bijdrage te leveren aan de duurzame inzet van drinkwater. Het is belangrijk dat we samen actief op zoek gaan naar manieren om verantwoord om te gaan met onze waterbronnen. Met WIG bieden we een platform waar bedrijven hun ervaringen en kennis kunnen delen. Ook worden externe experts, met ervaring in waterbehandeling, -hergebruik of -besparing, uitgenodigd om te vertellen over hun specifieke kennis. Zo kunnen de aangesloten bedrijven zich laten inspireren, nieuwe ideeën opdoen en daar hun voordeel mee doen.’

Concrete resultaten van waterbesparing

Sinds de oprichting heeft het initiatief al diverse concrete resultaten opgeleverd. Een opvallend voorbeeld is een waterpilot bij een van de deelnemers. Centen vertelt: ‘Samen met Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland heeft Vitens ter plekke met een quickscan gekeken of het bedrijf besparingen kon realiseren in het waterproces. Daarna hebben we met een externe partij besproken hoe we dit in de praktijk zouden kunnen uitvoeren. Zij hebben een voorstel gedaan voor een proefopstelling met een trommelfilter. We denken dat het bedrijf met deze aanpassing 30% kan besparen op het waterverbruik. Andere bedrijven kunnen weer leren van dit praktijkvoorbeeld. Nog een voorbeeld: een bedrijf wilde de productie verdubbelen, maar wist al dat ze hiervoor geen extra water zouden krijgen. Ze bespreken deze uitdaging met de aanwezige deelnemers. En vragen om suggesties om dit probleem op te lossen. De groep begint dan een gesprek over mogelijke oplossingen. Daar zitten dus ook bedrijven bij uit een heel andere tak van sport. Zij kijken er met frisse blik naar en komen met nieuwe ideeën. Dat is voor iedereen interessant en leerzaam.’

Kennisuitwisseling

Binnen WIG vinden drie keer per jaar bijeenkomsten plaats waar bedrijven ervaringen delen en kennis uitwisselen. Thema's als membraanfiltratie, het meten van deelstromen en het vastleggen van verschillende water-KPI's per bedrijf staan op de agenda. ‘Door onze bedrijfsbezoeken aan onder meer Smart Packaging Solutions in Loenen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem, en onze eigen productielocatie Olden Eibergen in de Achterhoek kunnen we even bij elkaar in de keuken te kijken’, zegt Centen.

Het succes van Waterkoplopers Industrie Gelderland smaakt naar meer. Centen besluit: ‘We hebben inmiddels ook een koplopersgroep in Overijssel. En er is interesse om uit te breiden naar de provincies Flevoland, Friesland en Utrecht. Bedrijven die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij Vitens.’

Interesse?

Wil uw bedrijf ook bijdragen aan oplossingen voor duurzaam watergebruik? En leren van innovatieve bedrijven? Neem contact op met de accountmanager in uw provincie via Team Relatiemanagement.

Logo's Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe