- 3 maanden geleden bijgewerkt.

Resultaat onderzoek Wezepse Heide / Vuursteenberg

De bezoekers van de Wezepse Heide / Vuursteenberg beoordelen het natuurgebied als aantrekkelijk, goed bereikbaar en rustig. Dit blijkt uit het bezoekersonderzoek dat (afgelopen zomer en herfst) in dit gebied is gehouden. De terreineigenaren – drinkwaterbedrijf Vitens, Geldersch Landschap & Kasteelen en de gemeente Oldebroek – werken in dit natuurgebied samen aan een optimale balans tussen recreatie en natuur. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor aanpassingen die de beleving van de bezoekers verder verbeteren én de natuur beschermen. Graag bedanken wij iedereen die aan het onderzoek heeft meegedaan.

Schotse hooglander tussen de wezepsche heide

Grote betrokkenheid

Op verschillende momenten zijn bezoekers van het natuurgebied bevraagd over hun bezoek. Het was ook mogelijk om thuis een online vragenlijst in te vullen. In totaal zijn 462 vragenlijsten ingevuld. Zestig procent van de respondenten komt uit Wezep of Hattemerbroek en de meeste mensen komen er om te wandelen. Meer dan de helft van de respondenten bezoekt het gebied dagelijks tot wekelijks. De betrokkenheid is groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal suggesties dat via de open vraag “Wat gaat goed, wat kan beter” binnen is gekomen.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
• Het landschap van de Wezepse Heide / Vuursteenberg is aantrekkelijk.
• Volgens 95% van de respondenten is het gebied goed bereikbaar.
• Paden worden grotendeels positief beoordeeld, routes worden relatief weinig gevolgd.
• Het gebied wordt door 80% als rustig ervaren, soms ervaart men wel overlast van elkaar.
• Op piekmomenten wordt er te weinig parkeergelegenheid ervaren.
• Niet voor iedereen zijn er voldoende (recreatieve) voorzieningen, zoals bankjes en prullenbakken.
• Het kennisniveau over de waterwinning kan beter.

Samen optrekken en elkaar de ruimte geven

In het onderzoek worden diverse aanbevelingen gedaan door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Bijvoorbeeld om de huidige routes onder de loep te nemen en om de bezoekers goed te informeren over de keuzes bij het beheer van het gebied. Er wordt soms overlast ervaren van mountainbikers en loslopende honden. Wethouder Beerd Flier: ‘’Ik ben blij om te zien dat de betrokkenheid met dit prachtige natuurgebied zo groot is. We hebben nu in beeld wat we kunnen verbeteren om zo de drukteverdeling in het gebied te beïnvloeden, denk aan de parkeerplaatsen en aansluitende paden. Als we rekening met elkaar houden en ruimte geven aan andere bezoekers, dan kunnen we allemaal optimaal genieten van dit mooie stukje natuur .’’