- 4 maanden geleden bijgewerkt.

Tjeerd Roozendaal nieuwe Bestuursvoorzitter Vitens 

Tjeerd Roozendaal (56) is de nieuwe Bestuursvoorzitter van Vitens. De aandeelhouders van Vitens hebben op donderdag 14 maart, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ingestemd met de voordracht van Roozendaal. Hij start op 1 april 2024 en volgt daarmee Jelle Hannema op als bestuursvoorzitter.

Tjeerd Roozendaal
Tjeerd Roozendaal

Tjeerd Roozendaal werkt op dit moment als hoofdingenieur-directeur (HID) bij Rijkswaterstaat. Hij is daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en aanleg van snel- en vaarwegen in Noord-Holland en hij is landelijk verantwoordelijk voor de waterveiligheid, specifiek de rijkskeringen. Roozendaal studeerde Hydrografie aan de Hogeschool van Amsterdam en daarna Geodesie aan de faculteit Civiele Techniek en Aardwetenschappen van de TU Delft. Roozendaal startte zijn loopbaan als projectmanager in binnen- en buitenland, waarbij water een centrale rol speelde. Achtereenvolgens heeft hij verschillende management- en bestuursfuncties bekleed bij ingenieursbureau Tauw, de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat.

Verbindende kracht

“Water speelt al zo lang een heel belangrijke rol in mijn leven, ook in mijn werk. Ik heb mij jarenlang ingezet voor waterveiligheid binnen Nederland. Maar minstens zo’n grote opgave is drinkwater”, aldus Tjeerd Roozendaal. “Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen dat de aandeelhouders van Vitens in mij stellen”. De Amsterdammer geeft aan zijn verbindende kracht te willen inzetten voor drinkwaterbedrijf Vitens. “Ik kijk er naar uit om in deze rol bij te dragen aan de uitdagingen die er zijn om nu en later voldoende, schoon en veilig drinkwater te kunnen leveren”.

“We zijn verheugd met de komst van Tjeerd Roozendaal. Zijn kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten passen goed bij de uitdagingen van Vitens om haar strategie – Elke Druppel Duurzaam – verder vorm te geven”, aldus Han Noten, voorzitter van de Raad van Commissarissen van drinkwaterbedrijf Vitens.

Roozendaal volgt Jelle Hannema op die sinds september 2017 aan het roer staat bij Vitens. Eind vorig jaar gaf Hannema aan terug te willen treden als bestuursvoorzitter om zich als programmabestuurder volledig te richten op het realiseren van een toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur.