- Meer dan een jaar geleden bijgewerkt.

Vitens pleit voor meer financieringsruimte

Doordat het klimaat hard verandert, de zomers droger worden en de watervraag toeneemt moet Vitens op zoek naar (vergunningen voor) nieuwe bronnen en wil ze al vergunde locaties sneller kunnen inzetten. Ook zoekt Vitens naar nieuwe manieren om water te winnen, bijvoorbeeld water uit de IJssel zuiveren of regenwater zodanig zuiveren dat het drinkwaterkwaliteit heeft. Dit zijn nog proeven, maar wellicht over een aantal jaar toepasbaar op grotere schaal. Dit is heel hard nodig om haar klanten van drinkwater te kunnen blijven voorzien. We kijken ook naar manieren om water te besparen – zowel met bedrijven als met consumenten. In 2035 zouden we nog maar 100 liter per persoon moeten gebruiken.
Een waterwingebied met gras en bomen
Waterwingebied

Geld vinden om te investeren is lastig

Naast innoveren, water besparen, winlocaties vergund krijgen én benutten moet er ook geïnvesteerd worden in waterbronnen en winlocaties. Het gaat onder andere om onderhoud, uitbreidingen en nieuwe zuiveringstechnieken. Drinkwaterbedrijven zijn gebonden aan regels van de overheid, waardoor hun winsten niet te hoog mogen worden, de ‘Weighted average cost of capital’ ofwel de WACC. De WACC werkt goed bij een stabiel investeringsniveau, maar sterk stijgende investeringen kunnen we te weinig vermogen opbouwen om zelf de investeringen (deels) te kunnen betalen. We kunnen niet alles lenen, want banken stellen de eis dat een deel van de investeringen door eigen vermogen worden gefinancierd.


Aanpassing WACC

Vitens zou graag zien dat er aanpassingen aan deze systematiek (de WACC-systematiek) worden gedaan om het stijgende investeringsniveau te kunnen financieren. Het is goed dat we geen grote winsten mogen maken als maatschappelijk bedrijf. Maar we hebben ook een plicht om onze klanten te voorzien van schoon drinkwater. Daar wringt de schoen. We kunnen de geplande investeringen van 213 miljoen euro in 2023 naar 373 miljoen euro in 2029 maar moeilijk financieren binnen de bestaande systematiek. We hopen dat minister Harbers snel met een passende oplossing komt binnen en/of buiten de WACC-systematiek, zodat we de benodigde investeringen om de leveringszekerheid te kunnen garanderen ook kunnen financieren.