- 6 maanden geleden bijgewerkt.

Vitens sluit een raamovereenkomst voor bovengrondse projecten

Maandag 22 januari ondertekende Vitens samen met de gegunde opdrachtnemers de raamovereenkomst voor bovengrondse projecten. Een grote aanbesteding met een looptijd van acht jaar en 15 opdrachtnemers. Een belangrijke stap waarin we toewerken naar een toekomstbestendige infrastructuur.
Groep mensen op de foto met borden van ondertekening

Waarom een raamovereenkomst?

Vitens moet de komende jaren flink investeren in de infrastructuur. De huidige werkwijze waarbij we per project een aanbesteding uitzetten sluit onvoldoende aan bij de groei die we voorzien en legt grote druk op de interne projectorganisatie en marktpartijen.

Met de raamovereenkomst maken we zo goed mogelijk gebruik van de expertise en capaciteit van zowel de markt als Vitens. We werken voor acht jaar samen met dezelfde opdrachtnemers. Dit betekent dat we niet voor ieder project een nieuwe aanbestedingsprocedure hoeven te doorlopen. De opdrachtnemer kan een actieve rol in zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase van een project spelen. Hierdoor starten projecten sneller, bouwen we gezamenlijke kennis op en kunnen we efficiënter samenwerken.

Hoe werkt de raamovereenkomst?

De raamovereenkomst is afgesloten voor bovengrondse projecten tot 10 miljoen euro. Bij een mono-project heeft één discipline de overhand. Naast de projecten werken we ook samen aan duurzaamheid, veiligheid en kennisontwikkeling.

Bouwkunde en Civiel: Salverda Bouw, Van Hattum en Blankevoort en GMB Services

Werktuigbouwkunde en terreinleidingen: Rook Pijpleidingbouw, Rood Wit Blauw Water, ADS Groep Water en GMB Services

Elektrotechniek en procesautomatisering: Regional Business Line Europe (Stork), Hoppenbrouwers Techniek, Equans Noord-Nederland, Elektrotechnisch Bureau Moekotte en Batenburg Beenen

Boor en wintechniek: GMB Services, Grondboorbedrijf Haitjema en KIM Apparatenbouw

Blik op de toekomst

Nu alle handtekening zijn gezet gaat de raamovereenkomst van start. Er staan al diverse projecten klaar om mee te beginnen. In 2023 heeft Vitens ook een raamovereenkomst gesloten voor ondergrondse projecten. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de raamovereenkomst van multi-projecten. Deze wordt naar verwachting gegund in maart 2024. De raamovereenkomst bovengronds voor mono-projecten brengt Vitens weer een stap dichter bij een toekomstbestendig drinkwatersysteem.