- 6 maanden geleden bijgewerkt.

Vitens wil waterbesparing bij kleinzakelijke klanten

Vitens wil in 2035 20% waterbesparing gerealiseerd hebben ten opzichte van 2022. Een belangrijke doelgroep is de kleinzakelijke markt. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat binnen de zakelijke markt, de zakelijke klanten met een watergebruik van minder dan 10.000 m3 op jaarbasis (klein zakelijk) open staan voor een meer duurzame bedrijfsvoering, maar dat zij ook constateren dat Vitens voor hen te onzichtbaar is. Tevens is in onderzoek duidelijk geworden dat de kleinzakelijke klanten zeer divers zijn en dat de potentie voor waterbesparingsmogelijkheden per sector verschillen. Vitens wil waterbesparing realiseren bij kleinzakelijke klanten door in te springen op de kansen en belemmeringen per sector. 

Groepsdiscussies en interviews bij verschillende sectoren heeft dit beeld bevestigd en onze inzichten verdiept. Diverse klanten uit de volgende sectoren hebben hieraan deelgenomen:
Onderwijs
Cultuur, sport en recreatie
Horeca
Gezondheidszorg
Adviesbureaus

Zo hebben onderwijsinstellingen een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar laten ook verschillen in gedrag en motivatie van de eindgebruikers (bestaande uit medewerkers en leerlingen/studenten) zien.

De diversiteit in kansen en belemmeringen maakt het noodzakelijk om experimenten per sector op te zetten waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht. In bijgevoegde video wordt deze diversiteit duidelijk.
Aan de volgende fase van het project wordt hard gewerkt bij Vitens. Samen met een op gedragsverandering gespecialiseerd bureau bereiden we een experiment voor bij onderwijsinstellingen waarbij het effect zowel via vragenlijsten als via analyse van op afstand leesbare watermeters gemeten wordt. De interventie zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.
 

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.