- 5 maanden geleden bijgewerkt.

Ziekenhuis Almere zonder water, Vitens verleent eerste hulp

Op maandag 19 februari was er een lekkage in de interne waterleiding van het Flevoziekenhuis in Almere. Het ziekenhuis benaderde haar contactpersoon (accountmanager) bij Vitens omdat de installateur van het ziekenhuis het lek niet zelf kon repareren. Drinkwaterbedrijf Vitens is verantwoordelijk tot en met de watermeter, na de watermeter is het ziekenhuis verantwoordelijk voor haar eigen waterdistributie in het ziekenhuis. Het ziekenhuis gaf aan voor nog enkele uren drinkwatervoorraad te hebben.
Brandkraan met hek eromheen

Calamiteitenorganisatie

De contactpersoon binnen Vitens heeft de interne calamiteitenorganisatie van het drinkwaterbedrijf ingeschakeld. Zo werd de calamiteitenorganisatie van Vitens gekoppeld aan die van het ziekenhuis. “Het ziekenhuis vroeg onze hulp en daar hebben we op gereageerd. Daarna is heel snel- en goed geschakeld”, zegt Roel van der Aart (accountmanager) van drinkwaterbedrijf Vitens. “Een monteur van Vitens is gevraagd om mee te kijken of Vitens iets kon betekenen in de reparatie van het lek. Tegelijkertijd keken we als Vitens samen met de crisisorganisatie van het ziekenhuis hoe we ervoor konden zorgen dat het ziekenhuis niet zonder water zou komen te zitten".

Speciale klanten

De accountmanagers van Vitens en afdeling Relatiemanagement zijn verantwoordelijk voor het contact met onze speciale klanten. Dit zijn klanten die extra aandacht nodig hebben bij een verandering en/ of verstoring van de drinkwaterlevering. Het gaat hierbij om kwalitatieve en of kwantitatieve veranderingen. Tot speciale klanten behoren ziekenhuizen, dialysecentra, thuisdialysepatienten en grootzakelijke klanten.

Pallets met jerrycans

Helaas bleek het lek niet zo snel te repareren. Gelukkig zat het ziekenhuis niet direct zonder water. Het Flevoziekenhuis heeft namelijk een waterreservoir voor dit soort situaties. In het reservoir zat alleen niet voldoende water om de tijd tot aan de reparatie te overbruggen. Om te zorgen dat het ziekenhuis door kon blijven draaien is gekozen om water via een openbare brandkraan in te nemen. Daarmee had het ziekenhuis beschikking over leidingwater dat geschikt was voor bijvoorbeeld handen wassen, douchen en toiletspoeling, maar dat nog niet gedronken kon worden. Daarom zijn alle tapkranen in het ziekenhuis tijdelijk voorzien van een bordje waarop de mededeling ‘geen drinkwater’ stond omdat de bacteriologische kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. Om te zorgen dat het ziekenhuis ook drinkwater had, bracht Vitens pallets vol jerrycans met drinkwater naar het ziekenhuis, zodat patiënten bijvoorbeeld wel hun medicijnen konden innemen.

Veilig en schoon drinkwater

Dinsdagmiddag was de lekkage in het leidingnetwerk van het Flevoziekenhuis gerepareerd. De leiding werd weer aangesloten en Vitens nam direct monsters om te kijken of het water veilig te drinken is. Na de negatieve uitslag (wat dus positief nieuws is) heeft het ziekenhuis besloten om het gerepareerde leidingnetwerk weer in bedrijf te nemen. Woensdag kon iedereen weer veilig, schoon en vers drinkwater uit de kraan drinken.