- 5 maanden geleden bijgewerkt.

Zonnestroom 3: groene stappen voor Elke druppel duurzaam

Vitens werkt aan een groene toekomst. Daarom gaan we samen met Generation Green aan de slag om zonnepalen te plaatsen op zo’n 166 daken van Vitens. Met de zonnepanelen kunnen we jaarlijks 2-5 kiloton CO2 besparen, en besparen we tegelijk op energiekosten. Hiermee zetten we een stap richting Elke druppel duurzaam.
Jelle Hannema ondertekend een groot bord voor Zonnestroom

166 potentiële daken

Op dit moment heeft Vitens op 10 locaties zonnepaneleninstallaties liggen. In het project Zonnestroom 3 staan 73 locaties van Vitens op de lijst om zonnepanelen te krijgen. In totaal gaat het om 166 potentiële daken. De opgewekte energie is volledig voor eigen gebruik. Monumentale gebouwen zoals in Soestduinen of met bijzondere architectuur krijgen geen zonnepanelen. Wanneer het mogelijk is, plaatst Generation Green ook laadpalen voor elektrische auto's op de locaties.

Zorg voor de natuur en de waterwingebieden

Veel locaties van Vitens liggen midden in de natuur. Vitens heeft als doel om een positieve impact te hebben op mens en natuur. Daarom staat in ons milieubeleid dat de natuur nooit mag lijden onder duurzaamheidsmaatregelen (zoals energie opwekken). Om de natuur rondom onze productiebedrijven goed te beschermen plaatsen we zonnepanelen zonder PFAS. Ook hebben onze ecologen een lijst opgesteld met gebouwen waar beschermde flora en/of fauna zit. Wanneer deze locaties aan de beurt zijn voor zonnepanelen, bekijken we de situatie opnieuw. Als er geen alternatieve mogelijkheden zijn zonder de natuur te schaden, dan worden de zonnepanelen niet geplaatst.

Samenwerking

Afgelopen dinsdag 30 januari is het contract met Generation Green ondertekend. Vanaf maart beginnen we met het ontwerp voor locatie Beerschoten, in april worden hier de eerste zonnepanelen gelegd. De komende drie jaar zetten we samen stappen richting Elke druppel duurzaam.