Oldeholtpade

Boscompensatie

Om Fryslân in de toekomst van voldoende en goed drinkwater te kunnen voorzien, wil Vitens een nieuwe grondwaterwinning van 6,5 miljoen kuub per jaar ontwikkelen nabij Luxwoude. Voor de bouw van de zuivering en de aanleg van winputten en dergelijke moet een deel van het daar aanwezige bos wijken. Op grond van de Wet Natuurbescherming is bepaald dat het verlies aan bos moet worden gecompenseerd. Nabij Oldeholtpade gaat Vitens dit compenseren.

Contact

Voor vragen en of opmerkingen over de boscompensatie te Oldeholtpade kunt u contact opnemen via waterwinningfriesland@vitens.nl.